Sergiy Zhyla
Sergiy Zhyla
Ukrainian Theriological Society (Polissian Nature Reserve)
Verified email at museumkiev.org - Homepage
TitleCited byYear
Predation has a greater impact in less productive environments: variation in roe deer, Capreolus capreolus, population density across Europe
C Melis, B Jędrzejewska, M Apollonio, KA Bartoń, W Jędrzejewski, ...
Global ecology and biogeography 18 (6), 724-734, 2009
1422009
Теріологічна школа-семінар «Ссавці у Червоній книзі»
І Загороднюк, С Жила, В Покиньчереда
Вестник зоологии 32 (5-6), 149-150, 1998
91998
Особливості просторової структури популяції вовка (Canis lupus) в Україні
СМ Жила
Вісник Луганського пед. ун-ту. Біол. науки, 45, 2002
72002
Вовки і дикі собаки: порівняльна екологія, поведінка, менеджмент
С Жила
Праці Теріологічної Школи (Вип. 8: Фауна в антропогенному середовищі) 8, 75-80, 2006
62006
Вовки Українського Полісся: динаміка чисельності та деякі моніторингу
СМ Жила
Поліському заповіднику 30, 106-110, 1999
61999
Рись в Українському Поліссі: стан популяції та поширення
С Жила
Вісник Львівського університету. Серія біологічна 30, 61-64, 2002
52002
Состояние популяции соневых (Rodentia, Myoxidae) на территории Припятского Полесья
ИМ Зенина, СН Жила
Вестник зоологии, 108-111, 2000
42000
Зубр в Украине
С Жила
Полювання та рибальство, 2007
32007
Вивченість рідкісних видів сов у Поліссі
СМ Жила
Заповідна справа в Україні 4 (2), 47-48, 1998
31998
Успішність гніздування бородатої сови в Поліському заповіднику
СМ Жила
Заповідна справа в Україні 3 (2), 64-65, 1997
3*1997
Попередні результати слідового та візуального мічення вовків (Caniѕ lupus) в Поліському природному заповіднику
С Жила, М Шквиря
Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского …, 2004
22004
Успiшнiсть гнiздування бородатоď сови в Полiському заповеднику
СМ Жила
Заповiдна справа в Украďнi 3 (2), 64-65, 1997
21997
Особенности гнездования серого журавля в Полесском заповеднике
СМ Жила
Журавли Украины, 77-80, 0
2
Ukraine (UA)
AT BASHTA, S ZHYLA, I DYKY, Y TKACHUK
Status and conservation of the Eurasian lynx (Lynx lynx) in Europe in 2001, 206, 2004
12004
Поліська популяція рисі (Lynx lynx) в Україні та план дій щодо її збереження
С Жила
Праці Теріологічної Школи 11, 98–112, 2012
2012
Заєць білий (Lepus timidus) в Поліському заповіднику: біотопне поширення і фактори, що його обумовлюють
С Жила
Праці Теріологічної школи 9, 223–227, 2008
2008
Вовк (Canis lupus) і бобер (Castor fiber) на території півночі житомирського Полісся як складові системи «хижак–жертва»
СМ Жила, СН Жила, АІ Гузій, АИ Гузий
Державний агроекологічний університет, 2005
2005
Ссавці відкритих просторів / За ред. І. Загороднюка
О Годлевська, І Дикий, Т Димань, В Домашлінець, С Жила, ...
Київ: Українське теріологічне товариство НАН України, 2001.—95 с.(Novitates …, 2001
2001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18