Подписаться
Oksana Adamyk, Адамик Оксана Василівна (ORCID 0000-0002-2026-4412)
Oksana Adamyk, Адамик Оксана Василівна (ORCID 0000-0002-2026-4412)
PhD, SF HEA, Associate Professor, University Teacher in Accounting and Finance, Loughborough
Подтвержден адрес электронной почты в домене lboro.ac.uk - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник
МР Лучко, ОВ Адамик
ТНЕУ, 2016
522016
Auditing of the software of computer accounting system
O Adamyk, B Adamyk, N Khorunzhak
CEUR-WS, 2018
412018
Розмежування понять витрати, затрати, видатки та особливості їх застосування учасниками бюджетного процесу
ОВ Адамик
Наука молода: зб. наук. праць. молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту …, 2013
342013
Податкове планування: Навчальний посібник
ОВ Адамик
ТАНГ, 2005
332005
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ
ОВ Адамик
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ І ОПОДАТКУВАННЯ У …, 2018
322018
Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків
ОВ Адамик
Бізнес Інформ, 2016
322016
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ВИБІР БАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ INFORMATION SYSTEMS OF ENTERPRISE MANAGEMENT: THE CHOICE OF BASIC …
ОВ Адамик, СВ Сисюк
Глобальні та національні проблеми економіки 14, 891-895, 2016
312016
Використання інструментів технологій OLTP та OLAP для обліку й аналізу виконання кошторису бюджетних установ
ОВ Адамик, OV Adamyk
Наука молода: зб. наук. праць. молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту 23, 2015
302015
Використання інструментів технологій OLTP та OLAP для обліку й аналізу виконання кошторису бюджетних установ
ОВ Адамик
Наука молода: зб. наук. праць. молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту …, 2015
302015
Audit of Accounting Staff in Computer-Based Environment
O Adamyk
TNEU, Draft2Digital Publishing House, 2017
292017
ІНСТРУМЕНТИ „ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ” ЯК ФАКТОР ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
ОВ Адамик
Економічний аналіз: зб. наук. праць 19 (№2), 2015
282015
ІНСТРУМЕНТИ „ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ” ЯК ФАКТОР УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
ОВ Адамик
Економічний аналіз 19 (№ 2), 179-184, 2015
282015
Облік комерційної діяльності: Підручник
МР Лучко, ОВ Адамик
Тернопіль: Карт-бланш, 2005
282005
Облікова політика суб'єктів державного сектору щодо необоротних активів
СВ Сисюк, ОВ Адамик
Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова 21 (11 (53)), 101-106, 2016
272016
Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення оподаткування підприємства
ОВ Адамик
Галицький економічний вісник, 2004
272004
Accounting methods for public sector entities
O Adamyk, B Adamyk
CZECH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND ECONOMICS.–2017, 2017
252017
Розмежування понять "автоматизовані", "комп’ютерні" та "інформаційні" системи бухгалтерського обліку
ОВ Адамик
Економічний аналіз: зб. наук. праць 26 (1), 2016
252016
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «АВТОМАТИЗОВАНІ»,«КОМП’ЮТЕРНІ» ТА «ІНФОРМАЦІЙНІ» СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДУ
ОВ Адамик, OV Adamyk
Економічний аналіз: зб. наук. праць 26 (1), 2016
252016
Analysis of trust in Ukrainian banks based on machine learning algorithms
B Adamyk, A Skirka, K Snihur, O Adamyk
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
242019
Інформаційна технологія зведеного обліку
ОВ Адамик
Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів …, 2018
242018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20