N.M. Kriuchkova / Крючкова Н.М.
N.M. Kriuchkova / Крючкова Н.М.
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, доцент кафедры экономики
Подтвержден адрес электронной почты в домене onu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова політика в системі макроекономічного регулювання: монографія
НМ Крючкова
Одеса: Астропринт, 2011
192011
Механізм податкового регулювання економічного розвитку України
НМ Крючкова, НМ Крючкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2009
142009
Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку
НМ Крючкова
Наукові праці НДФІ.–Київ.–2009.–Вип 1 (46), 17-33, 2009
42009
Проблеми впровадження в Україні податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки
НМ Крючкова
32014
Прогнозування фіскальної ефективності в умовах невизначеності економічного розвитку
ВІ Корчева, НМ Крючкова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 13-18, 2016
22016
Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу
ІЯ Чугунов, НМ Крючкова
Наукові праці НДФІ, 18, 2009
22009
Вплив оподаткування на соціально-економічний потенціал економіки України в умовах інституційних зрушень: теоретичний підхід
НМ Крючкова
Вісник соціально-економічних досліджень, 222-229, 2011
12011
Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку
ІЯ Чугунов, НМ Крючкова
Наукові праці НДФІ, 3-9, 2009
12009
Роль великого бізнесу у становленні національної економіки України
ОС Кіров, НМ Крючкова, НМ Крючкова
2019
Трансакційні витрати в державному секторі
ВВ Мацьків, НМ Крючкова, НМ Крючкова
2019
Моделювання і прогнозування економічної динаміки
НМ Крючкова, НМ Крючкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
2019
Формування математичного компонента професійного інструментарію майбутнього економіста
НМ Крючкова, НМ Крючкова
2019
Макроекономіка-практикум
НМ Крючкова, ЮВ Пічугіна, НМ Крючкова, ЮВ Пичугина
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2019
2019
Фіскальна децентралізація та регіональна фінансова ефективність в Україні: теоретико-прикладні проблеми розвитку
ОЮ Кащенко, НМ Крючкова
2019
Молодіжний сленг у постмодерній українській прозі: прагмалінгвістичний аспект
МЮ Столяр, АС Ковріжних, АК Костюк, ТВ Колбіна, ОА Андреєва, ...
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2018
2018
Бізнес-статистика: Робочий зошит до підготовки к семінарським (практичним) заняттям для студентів економічних спеціальностей
НМ Крючкова, НМ Крючкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2018
2018
Публічне адміністрування у сучасному адміністративному праві України
ОІ Миколенко, ГИ Шепитко, ЕВ Садченко, ОР Павлович, ЕА Кузнєцов, ...
Відповідальні редактори: Ломачинська ІА–заступник, 420, 2018
2018
Аналіз дисбалансів у сфері державних фінансів України
НМ Крючкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2018
2018
Глобалiзацiя та розвиток нацiональної економіки: ефекти взаємодії
МС Константінова, НМ Крючкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2018
2018
Fiscal decentralization as a course for stabilization of public finance
НМ Крючкова
Організаційний комітет: Голова організаційного комітету, 250, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20