N.M. Kriuchkova / Крючкова Н.М.
N.M. Kriuchkova / Крючкова Н.М.
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, доцент кафедры экономики
Підтверджена електронна адреса в onu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Податкова політика в системі макроекономічного регулювання: монографія
НМ Крючкова
Одеса: Астропринт, 2011
172011
Механізм податкового регулювання економічного розвитку України
НМ Крючкова, НМ Крючкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2009
132009
Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку
НМ Крючкова
Наукові праці НДФІ.–Київ.–2009.–Вип 1 (46), 17-33, 2009
52009
Проблеми впровадження в Україні податку на нерухомість, відмінну від земельної ділянки
НМ Крючкова
22014
Вплив податкової політики на макроекономічну рівновагу
ІЯ Чугунов, НМ Крючкова
Наукові праці НДФІ, 18, 2009
22009
Вплив оподаткування на соціально-економічний потенціал економіки України в умовах інституційних зрушень: теоретичний підхід
НМ Крючкова
Вісник соціально-економічних досліджень, 222-229, 2011
12011
Податкова архітектоніка як інструмент економічного розвитку
ІЯ Чугунов, НМ Крючкова
Наукові праці НДФІ, 3-9, 2009
12009
Фіскальна децентралізація та регіональна фінансова ефективність в Україні: теоретико-прикладні проблеми розвитку
ОЮ Кащенко, НМ Крючкова
2019
Публічне адміністрування у сучасному адміністративному праві України
ОІ Миколенко, ГИ Шепитко, ЕВ Садченко, ОР Павлович, ЕА Кузнєцов, ...
Відповідальні редактори: Ломачинська ІА–заступник, 420, 2018
2018
Аналіз дисбалансів у сфері державних фінансів України
НМ Крючкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2018
2018
Глобалiзацiя та розвиток нацiональної економіки: ефекти взаємодії
МС Константінова, НМ Крючкова
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2018
2018
Fiscal decentralization as a course for stabilization of public finance
НМ Крючкова
Організаційний комітет: Голова організаційного комітету, 250, 2018
2018
Інституційне середовище динаміки макроекономічних змін
НМ Крючкова, ВВ Зализюк, НМ Крючкова, ВВ Зализюк
Одеський національний університет імені ІІ Мечникова, 2017
2017
Податкове регулювання як важель забезпечення стійкості державних фінансів
НМ Крючкова
ББК 65.01 я43, 50, 2016
2016
Прогнозування фіскальної ефективності в умовах невизначеності економічного розвитку
ВІ Корчева, НМ Крючкова
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 13-18, 2016
2016
Фіскальні ефекти управлінської діяльності в оподаткуванні
ВМ Мельник, НМ Крючкова, Д Степанова, ВН Мельник, НМ Крючкова, ...
2015
Концепція невизначеності в сучасній економічній теорії
ВІ Корчева, НМ Крючкова
Видавничий дім" Гельветика", 2015
2015
Концепція невизначеності в сучасній економічній теорії
ВІ Корчева, НМ Крючкова
Видавничий дім" Гельветика", 2015
2015
Оцінка фінансової стабільності як основа фінансової безпеки України
НМ Крючкова
Одеський національний університет, 2012
2012
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДÆЕННЯ ПРИРОДИ ФІНАНСОВО-ЕÊОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Р Нуреева, В Полтеровича, Е Яновського, Г Демсеца
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20