Лук'янченко Микола Іванович
Лук'янченко Микола Іванович
доктор педагогічних наук, професор, проректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія і практика
Є Приступа, О Слімаковський, М Лук’янченко
Дрогобич: Вимір, 1999
1071999
Теоретико-методичні засади розвитку педагогіки здоров’я в Україні
МІ ЛУК’ЯНЧЕНКО
І Лук’янченко, 0
9
Педагогіка здоров'я: теорія і практика: монографія
МІ Лук'янченко
Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького ДПУ ім. І. Франка, 2012
82012
Проблеми формування здорового способу життя: нормативно-правові аспекти
МІ Лук’янченко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
62011
Здоров’я людини через призму моделі салютогенезу: теорія та практика
М Лук’янченко
Молодь і ринок, 49-52, 2010
62010
Фізична активність як необхідна складова розвитку особистості
М Лук’янченко
Молодь і ринок, 35-39, 2012
52012
Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів: проблеми та перспективи
М Лук’янченко
Молодь і ринок, 76-79, 2012
52012
Педагогика здоровья через призму семейного воспитания
НИ Лукьянченко
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2011
52011
Педагогика здоровья через призму семейного воспитания
НИ Лукьянченко
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2011
52011
Антиалкогольна пропаганда як складова формування здорового способу життя на початку ХХ ст.: історико-педагогічний дискурс
МІ Лук’янченко
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua% 2Fportal% 2Fsoc_gum% 2Fppmb% 2Ftexts …, 2010
32010
Визначення рівня фізичного розвитку і соматичного здоров’я дівчат молодшого шкільного віку
СЮ Герасименко, МІ Лук’янченко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2017
22017
Роль мотивацій у формуванні основ здорового способу життя
С Степанюк, І Городинська, М Лук’янченко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні …, 2015
22015
Теоретичні засади педагогіки здоров’я
М Лук’янченко
Проблеми гуманітарних наук. Філософія, 106–117-106–117, 2013
22013
Теорія й практика фізичного виховання в спадщині вітчизняних педагогів другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
МІ Лукянченко
Physical education, sport and health culture in modern society, 24-30, 2012
22012
Розвиток ідей здоров’язбереження у вітчизняній педагогіці міжвоєнного періоду
М Лук’янченко
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Становлення теорії та практики фізичного виховання в радянській Україні через призму реформаторської педагогіки (1920–1930 рр.)
МІ Лук’янченко
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
12010
Становлення теорії та практики фізичного виховання в радянській Україні через призму реформаторської педагогіки (1920–1930 рр.)
МІ Лук’янченко
Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
12010
Здоров’язбереження учнівської молоді як педагогічна проблема
ТВ Надім’янова, МІ Лук’янченко
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Оцінка рівня фізичної працездатності учнів 7-х класів
СЮ Герасименко, МІ Лук'янченко
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2019
2019
Рівень соматичного здоров'я хлопців 16–17 років
СЮ Герасименко, МІ Лук'янченко, ЕО Жигульова
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20