Myroslava Khutorna
Myroslava Khutorna
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку
МЕ Люзняк
Вісник національного банку України, 58-63, 2010
192010
Щодо оптимізації регіональної структури банківської системи
МЕ Люзняк
Економіст.–2008.–ғ8, 54-57, 2008
122008
Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку
МЕ Хуторна, ВВ Гелеверя
Фінансовий простір, 112-118, 2015
92015
Інструменти грошово-кредитної політики НБУ та їх вплив на депозитний і кредитний ринки
ХМЕ Бартош Ольга Михайлівна
Ефективна економіка, 2011
92011
Фінансовий супермаркет як перспективний напрям дистрибуції фінансових послуг
ВГ Костогриз, МЕ Люзняк
Вісник Університету банківської справи НБУ 2012. № 3, 241-245, 2010
82010
Конкурентоспроможність банку на регіональному рівні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит»
МЕ Люзняк
Люзняк МЕ-Суми, 2010
72010
Бюджетування як інструмент управління банком
МЕ Хуторна, ОМ Бартош
Ефективна економіка, 2013
52013
Теоретико-методологічні підходи до тлумачення фінансової стабільності макро-та мікрорівневих економічних систем
МЕ Хуторна
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
42017
Трансфертне ціноутворення і його застосування в банках України
ХМЕ Бартош О.М.
Ефективна економіка, 2014
3*2014
Конкурентоспроможність банку на регіональному ринку
МЕ Люзняк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
32010
Державні банки у системі забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України
ВГ Костогриз, МЕ Хуторна
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 335-341, 2018
22018
Якість банківського продукту: економічний зміст та практика формування
М Люзняк, Н Стефанчук
Фінансовий простір, 65-71, 2011
22011
Удосконалення науково-прикладного аспекту процедури планування діяльності регіональних підрозділів
Люзняк М.Е
Ефективна економіка, 2009
22009
FinTech, Transformation of Financial Intermediation and Financial Stability
N Pantielieieva, S Krynytsia, M Khutorna, L Potapenko
2018 International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2018
12018
Принципи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ
МЕ Хуторна
12017
Концептуалізація процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ
МЕ Хуторна
12017
Inflation targeting in Ukraine: preconditions, challenges and prospects
M Khutorna, O Bartosh
12015
Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності
ГТІ Хуторна М.Е., Гаряга Л.О.
Економіка та держава, С. 19-23, 2012
12012
Управління конкурентоспроможністю банку на регіональному сегменті фінансового ринку: прикладний аспект
ТІ Гончарук, МЕ Люзняк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Практичні аспекти управління банківською діяльністю у контексті формування економічного потенціалу регіонів України
МЕ Люзняк, ВГ Костогриз
Ефективна економіка, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20