Мирослава Хуторна
Мирослава Хуторна
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку
МЕ Люзняк
Вісник національного банку України, 58-63, 2010
202010
Щодо оптимізації регіональної структури банківської системи
МЕ Люзняк
Економіст.–2008.–ғ8, 54-57, 2008
122008
Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку
МЕ Хуторна, ВВ Гелеверя
Фінансовий простір, 112-118, 2015
92015
Інструменти грошово-кредитної політики НБУ та їх вплив на депозитний і кредитний ринки
ХМЕ Бартош Ольга Михайлівна
Ефективна економіка, 2011
92011
Фінансовий супермаркет як перспективний напрям дистрибуції фінансових послуг
ВГ Костогриз, МЕ Люзняк
Вісник Університету банківської справи НБУ 2012. № 3, 241-245, 2010
82010
Конкурентоспроможність банку на регіональному рівні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит»
МЕ Люзняк
Люзняк МЕ-Суми, 2010
72010
Бюджетування як інструмент управління банком
МЕ Хуторна, ОМ Бартош
Ефективна економіка, 2013
52013
Теоретико-методологічні підходи до тлумачення фінансової стабільності макро-та мікрорівневих економічних систем
МЕ Хуторна
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
42017
Трансфертне ціноутворення і його застосування в банках України
ХМЕ Бартош О.М.
Ефективна економіка, 2014
3*2014
Конкурентоспроможність банку на регіональному ринку
МЕ Люзняк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
32010
Державні банки у системі забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України
ВГ Костогриз, МЕ Хуторна
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 335-341, 2018
22018
Удосконалення науково-прикладного аспекту процедури планування діяльності регіональних підрозділів
Люзняк М.Е
Ефективна економіка, 2009
22009
Концептуалізація процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ
МЕ Хуторна
12017
Проблема удосконалення інструментів регулювання та нагляду за стабільністю банків України в аспекті кредитної діяльності
ГТІ Хуторна М.Е., Гаряга Л.О.
Економіка та держава, С. 19-23, 2012
12012
Управління конкурентоспроможністю банку на регіональному сегменті фінансового ринку: прикладний аспект
ТІ Гончарук, МЕ Люзняк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Практичні аспекти управління банківською діяльністю у контексті формування економічного потенціалу регіонів України
МЕ Люзняк, ВГ Костогриз
Ефективна економіка, 2010
12010
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ Х. МІНСКІ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ РАННЬОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ОЗНАК ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНОГО СЕГМЕНТА ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ
МЕ Хуторна
Вісник Університету банківської справи, 33-42, 2018
2018
Дослідження внутрішніх дисбалансів у діяльності кредитних установ як передумова забезпечення їх фінансової стабільності: методологічний аспект
МЕ ХУТОРНА
Accounting & Finance/Oblik i Finansi, 2018
2018
Обґрунтування визначальних ознак процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ
МЕ Хуторна
2017
Принципи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ
МЕ Хуторна
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20