Myroslava Khutorna
Myroslava Khutorna
ДВНЗ "Університет банківської справи"
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку
МЕ Люзняк
Вісник національного банку України, 58-63, 2010
232010
Щодо оптимізації регіональної структури банківської системи
МЕ Люзняк
Економіст.–2008.–ғ8, 54-57, 2008
142008
Інструменти грошово-кредитної політики НБУ та їх вплив на депозитний і кредитний ринки
ХМЕ Бартош Ольга Михайлівна
Ефективна економіка, 2011
102011
Організація ефективної системи комплаєнс-контролю в банку
МЕ Хуторна, ВВ Гелеверя
Фінансовий простір, 112-118, 2015
92015
Бюджетування як інструмент управління банком
МЕ Хуторна, ОМ Бартош
Ефективна економіка, 2013
72013
Конкурентоспроможність банку на регіональному рівні: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит»
МЕ Люзняк
Люзняк МЕ-Суми, 2010
72010
Фінансовий супермаркет як перспективний напрям дистрибуції фінансових послуг
ВГ Костогриз, МЕ Люзняк
72010
FinTech, transformation of financial intermediation and financial stability
N Pantielieieva, S Krynytsia, M Khutorna, L Potapenko
2018 International Scientific-Practical Conference Problems of …, 2018
42018
Державні банки у системі забезпечення фінансової стабільності банківського сектору України
ВГ Костогриз, МЕ Хуторна
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 335-341, 2018
42018
Теоретико-методологічні підходи до тлумачення фінансової стабільності макро-та мікрорівневих економічних систем
МЕ Хуторна
Видавництво УжНУ" Говерла", 2017
42017
Трансфертне ціноутворення і його застосування в банках України
ХМЕ Бартош О.М.
Ефективна економіка, 2014
3*2014
Управління конкурентоспроможністю банку на регіональному сегменті фінансового ринку: прикладний аспект
ТІ Гончарук, МЕ Люзняк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
32011
Конкурентоспроможність банку на регіональному ринку
МЕ Люзняк
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
32010
FinTech, RegTech and Traditional Financial Intermediation: Trends and Threats for Financial Stability
N Pantielieieva, M Khutorna, O Lytvynenko, L Potapenko
Data-Centric Business and Applications, 1-21, 2020
22020
Принципи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ
МЕ Хуторна
22017
Якість банківського продукту: економічний зміст та практика формування
М Люзняк, Н Стефанчук
Фінансовий простір, 65-71, 2011
22011
Удосконалення науково-прикладного аспекту процедури планування діяльності регіональних підрозділів
Люзняк М.Е
Ефективна економіка, 2009
22009
Methodology of forming the system of ensuring financial stability of credit institutions
OI Baranovskyi, ME Khutorna
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (27), 4-13, 2018
12018
Концептуалізація процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ
МЕ Хуторна
12017
Inflation targeting in Ukraine: preconditions, challenges and prospects
ME Khutorna, OM Bartosh
Фінансовий простір, 94-98, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20