Ольга Панкевич - Olga Pankevych
Ольга Панкевич - Olga Pankevych
Verified email at ksu.vntu.edu.ua
TitleCited byYear
Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань
СД Штовба, ОД Панкевич
ВНТУ, 2005
372005
Analyzing the criteria for fuzzy classifier learning
SD Shtovba, OD Pankevich, AV Nagorna
Automatic control and computer sciences 49 (3), 123-132, 2015
192015
Fuzzy rule based system for diagnosis of stone construction cracks of buildings
S Shtovba, A Rotshtein, O Pankevich
Advances in Computational Intelligence and Learning, 401-411, 2002
182002
Tuning the fuzzy classification models with various learning criteria: the case of credit data classification
S Shtovba, O Pankevich, G Dounias
Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance: intern. conference …, 2004
152004
Вплив кількості нечітких правил на точність бази знань Мамдані
СД Штовба, ВВ Мазуренко, ОД Панкевич
ВІСНИК, 2011182, 2011
112011
Дiагностування трiщин будiвельних конструкцiй за допомогою нечiтких баз знань: монографiя
ОД Панкевич, СД Штовба
112005
Анализ критериев обучения нечеткого классификатора
СД Штовба, ОД Панкевич, АВ Галущак
Автоматика и вычислительная техника:№ 3., 2019
72019
Залежність точності ідентифікації від обсягу нечіткої синглтонної бази знань
СД Штовба, ОД Панкевич, ВВ Мазуренко
ВНТУ, 2011
62011
Определение причин появления трещин кирпичных конструкций на основе нечетких баз данных
ОД Панкевич, ИВ Маевская
Известия вузов. Строительство, 2, 2002
62002
Критерії точності та компактності для оцінювання якості нечітких баз знань у задачах ідентифікації
СД Штовба, ОВ Штовба, ОД Панкевич
ВНТУ, 2012
52012
Застосування нечітких моделей для діагностики будівельних конструкцій
ОД Панкевич, СД Штовба
ВНТУ, 2011
42011
Диагностика причин трещин строительных конструкций на основе мягких вычислений
ОД Панкевич, СД Штовба, ДП Штовба
Автомобільні дороги і дорожне будівництво.—2004.—Вип 69, 179-184, 2004
42004
Принципы диагностики строительных конструкций на базе нечеткой логики
АП Ротштейн, ОД Панкевич, СД Штовба
Вісник Донбаської державної академії будівництва і архітектури.—2000.—Вип …, 2000
42000
Тестовий дистанційний контроль знань студентів з урахуванням самооцінки впевненості
СД Штовба, ОД Панкевич, MO Філінюк
ВНТУ, 2011
22011
Перспективи використання нетрадиційних джерел енергії для опалення будівель
МВ Назаренко, МВ Рябченко, ОД Панкевич
ВНТУ, 2016
12016
Критерии точности и компактности для оценки качества нечетких баз знаний в задачах идентификации
СД Штовба, ЕВ Штовба, ОД Панкевич
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2012
12012
Аналітична динаміка
ВО Федотов, ОД Панкевич
Розрахунково-графічні та контрольні завдання: навчальний посібник/ВО Федотов …, 2009
12009
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни “інженерна геодезія” для студентів напряму підготовки 0921–“будівництво” на тему:“рішення інженерно …
ГС Ратушняк, ОП Сліпенька
ВНТУ, 2007
12007
Проектирование нечетких классификаторов в системе MATLAB
СД Штовба, ОД Панкевич
СЕКЦИЯ 4. Нейро-сетевые технологии, 1320, 2004
12004
Теплові камери аеродинамічного нагрівання для тепловологісної обробки бетонних і залізобетонних конструкцій
ВВ Панкевич, ІВ Коц
XLVIII Науково-технічна конференція факультету будівництва, теплоенергетики …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20