Ольга Панкевич - Olga Pankevych- Olga Pankevіch
Ольга Панкевич - Olga Pankevych- Olga Pankevіch
Verified email at ksu.vntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань
СД Штовба, ОД Панкевич
ВНТУ, 2005
402005
Fuzzy rule based system for diagnosis of stone construction cracks of buildings
S Shtovba, A Rotshtein, O Pankevich
Advances in Computational Intelligence and Learning, 401-411, 2002
322002
Analyzing the criteria for fuzzy classifier learning
SD Shtovba, OD Pankevich, AV Nagorna
Automatic control and computer sciences 49 (3), 123-132, 2015
272015
Дiагностування трiщин будiвельних конструкцiй за допомогою нечiтких баз знань. Монографiя
ОД Панкевич, СД Штовба
152005
Tuning the fuzzy classification models with various learning criteria: the case of credit data classification
S Shtovba, O Pankevich, G Dounias
Proc. of Inter. Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and …, 2004
152004
Вплив кількості нечітких правил на точність бази знань Мамдані
СД Штовба, ВВ Мазуренко, ОД Панкевич
ВІСНИК, 2011182, 2011
122011
Определение причин появления трещин кирпичных конструкций на основе нечетких баз знаний
ОД Панкевич, ИВ Маевская, ІВ Маєвська
Известия ВУЗов. Строительство.№ 1–2: 4–8., 2002
82002
Анализ критериев обучения нечеткого классификатора
СД Штовба, ОД Панкевич, АВ Галущак
Автоматика и вычислительная техника:№ 3., 2019
72019
Принципы диагностики строительных конструкций на базе нечеткой логики
АП Ротштейн, СД Штовба, ОД Панкевич, ОП Ротштейн
Вестник Донбасской государственной академии строительства и архитектуры. Вып …, 2000
72000
Критерії точності та компактності для оцінювання якості нечітких баз знань у задачах ідентифікації
СД Штовба, ОВ Штовба, ОД Панкевич
ВНТУ, 2012
62012
Диагностирование трещин строительных конструкций с помощью нечетких баз знаний
ОД Панкевич, СД Штовба
Винница: УНИВЕР-СУМ-Винница, 2005
62005
Диагностика причин трещин строительных конструкций на основе мягких вычислений
ОД Панкевич, СД Штовба, ДП Штовба
Автомобільні дороги і дорожне будівництво. Вип. 69: 179–184., 2004
62004
Модель на основі нечітких баз знань для діагностування тріщин цегляних конструкцій будівлі
ОД Панкевич, СД Штовба
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 14-21, 2000
62000
Застосування нечітких моделей для діагностики будівельних конструкцій
ОД Панкевич, СД Штовба
ВНТУ, 2011
52011
Залежність точності ідентифікації від обсягу нечіткої синглтонної бази знань
СД Штовба, ОД Панкевич, ВВ Мазуренко
ВНТУ, 2011
52011
Автоматизация принятия решений при определении причин трещин кирпичных конструкций
ОД Панкевич, ИВ Маевская
Будівельні конструкції.—2001.—Випуск 54, 528-534, 2001
52001
Экспертная система диагностики трещин кирпичных конструкций
ОД Панкевич
Будівельні конструкції.—2000.—Випуск 52, 422-429, 2000
52000
Критерии точности и компактности для оценки качества нечетких баз знаний в задачах идентификации
СД Штовба, ЕВ Штовба, ОД Панкевич
Научные труды Винницкого национального технического университета, 2012
32012
Моделювання процесів синергитичної взаємодії головних інститутів соціальної держави в контексті національної ідеї державотворення
ВП Єлагін
Державне будівництво, 2011
32011
Тестовий дистанційний контроль знань студентів з урахуванням самооцінки впевненості
СД Штовба, ОД Панкевич, MO Філінюк
ВНТУ, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20