Follow
Ольга Панкевич - Olga Pankevych- Olga Pankevіch
Ольга Панкевич - Olga Pankevych- Olga Pankevіch
Other namesOlga Pankevych, Olga Pankevіch
Verified email at vntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань
СД Штовба, ОД Панкевич
ВНТУ, 2005
442005
Fuzzy rule based system for diagnosis of stone construction cracks of buildings
S Shtovba, A Rotshtein, O Pankevich
Advances in Computational Intelligence and Learning: Methods and …, 2002
322002
Analyzing the criteria for fuzzy classifier learning
SD Shtovba, OD Pankevich, AV Nagorna
Automatic control and computer sciences 49, 123-132, 2015
312015
Дiагностування трiщин будiвельних конструкцiй за допомогою нечiтких баз знань. Монографiя
ОД Панкевич, СД Штовба
162005
Вплив кількості нечітких правил на точність бази знань Мамдані
СД Штовба, ВВ Мазуренко, ОД Панкевич
ВІСНИК, 2011182, 2011
152011
Tuning the fuzzy classification models with various learning criteria: the case of credit data classification
S Shtovba, O Pankevich, G Dounias
Proc. of Inter. Conference on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and …, 2004
152004
Анализ критериев обучения нечеткого классификатора
СД Штовба, ОД Панкевич, АВ Галущак
Автоматика и вычислительная техника:№ 3., 2019
82019
Определение причин появления трещин кирпичных конструкций на основе нечетких баз знаний
ОД Панкевич, ИВ Маевская, ІВ Маєвська
Известия ВУЗов. Строительство.№ 1–2: 4–8., 2002
82002
Диагностирование трещин строительных конструкций с помощью нечетких баз знаний
ОД Панкевич, СД Штовба
Винница: УНИВЕРСУМ-Винница, 2005
72005
Принципы диагностики строительных конструкций на базе нечеткой логики
АП Ротштейн, СД Штовба, ОД Панкевич, ОП Ротштейн
Вестник Донбасской государственной академии строительства и архитектуры. Вып …, 2000
72000
Геодезичне забезпечення будівництва, ч. 2. Навчальний посібник.
ПОД Ратушняк Г. С., Бікс Ю.С., Вовк Т.Ю.
Вінниця: ВНТУ 2, 98, 2014
6*2014
Геодезичне забезпечення будівництва, ч.1 Навчальний посібник.
ПОД Ратушняк Г. С., Бікс Ю.С., Вовк Т.Ю.
Вінниця: ВНТУ, 1, 99, 2014
6*2014
Критерії точності та компактності для оцінювання якості нечітких баз знань у задачах ідентифікації
СД Штовба, ОВ Штовба, ОД Панкевич
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2012
62012
Застосування нечітких моделей для діагностики будівельних конструкцій
ОД Панкевич, СД Штовба
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 32-36, 2011
62011
Диагностика причин трещин строительных конструкций на основе мягких вычислений
ОД Панкевич, СД Штовба, ДП Штовба
Автомобільні дороги і дорожне будівництво. Вип. 69: 179–184., 2004
62004
Экспертная система диагностики трещин кирпичных конструкций
ОД Панкевич
Будівельні конструкції.—2000.—Випуск 52, 422-429, 2000
62000
Модель на основі нечітких баз знань для діагностування тріщин цегляних конструкцій будівлі
ОД Панкевич, СД Штовба
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 14-21, 2000
62000
Залежність точності ідентифікації від обсягу нечіткої синглтонної бази знань
СД Штовба, ОД Панкевич, ВВ Мазуренко
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 20 (1), 2011
52011
Проектирование нечетких классификаторов в системе MATLAB
СД Штовба, ОД Панкевич
СЕКЦИЯ 4. Нейро-сетевые технологии, 1320, 2004
52004
Автоматизация принятия решений при определении причин трещин кирпичных конструкций
ОД Панкевич, ИВ Маевская
Будівельні конструкції.—2001.—Випуск 54, 528-534, 2001
52001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20