Регейло Ірина Юріївна
Регейло Ірина Юріївна
Національна академія педагогічних наук України
Підтверджена електронна адреса в naps.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, МІ Бурда
Педагогічна думка, 2011
462011
Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – початку ХХІ століття : монографія
ІЮ Регейло
Освіта України, 2014
32*2014
Концепція Інтернет-порталу Національної академії педагогічних наук України
ІЮ Регейло, НТ Задорожна, ОВ Базелюк
Інформаційні технології і засоби навчання, 2010
20*2010
Освітня складова в докторських програмах у галузі освіти Гарвардського університету
ІЮ Регейло, НВ Базелюк
Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис, 41-48, 2015
172015
Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США
С Сисоєва, І Регейло
Педагогічний процес: теорія і практика, 86-93, 2016
142016
Психолого-педагогічна i дидактична проблематика активного навчання у сучасному навчальному середовищі
ВВ Лапінський, ІЮ Регейло
Вища освіта України, 595-605, 2012
132012
Тенденції розвитку системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у 50-60 рр. ХХ ст.
ІЮ Регейло
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2011
92011
Тенденції докторської підготовки в Європейському освітньому просторі
І Регейло
Порівняльно-педагогічні студії, 158-165, 2013
72013
Модернізація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та докторантурі наукових установ АПН України в контексті Болонського процесу: досвід, проблеми …
ІЮ Регейло, ВІ Луговий, ВА Семиченко, ОЛ Кононко, ОА Макаренко
Педагогіка і психологія. Вісник АПН України, 94-102, 2008
7*2008
Підготовка докторів філософії у галузі освіти: досвід провідних університетів світу
СО Сисоєва, ІЮ Регейло
Рідна школа, 1037-1038, 2016
62016
Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні
ЄР Чернишова, НВ Гузій, ВП Ляхоцький, ОЛ Ануфрієва, ІЮ Регейло, ...
ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2015
6*2015
Нові підходи до подання навчального матеріалу в підручнику з інформатики
ВВ Лапінський, ІЮ Регейло
Проблеми сучасного підручника, 356-365, 2014
62014
Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти
ЄР Чернишова, НВ Гузій, ВП Ляхоцький, ОЛ Ануфрієва, ІЮ Регейло, ...
ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014
62014
Глобальна цифровізація освітньо-наукового простору і виклики модернізації наукової періодики НАПН України
ВІ Луговий, ІЮ Регейло, НВ Базелюк, ОВ Базелюк
Інформаційні технології і засоби навчання 73 (5), 264-283, 2019
5*2019
Підготовка фахівців за докторськими програмами у США
ІЮ Регейло
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 116-121, 2011
52011
Звіт про діяльність Національної академії педагогічних наук України у 2020 р.
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ОМ Топузов, СО Сисоєва, ІО Титаренко, ...
Національна академія педагогічних наук України, 2021
42021
ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НА 2017-2020 РОКИ
ВГ КРЕМЕНЬ, ВІ ЛУГОВИЙ, ОМ ТОПУЗОВ, ІЮ РЕГЕЙЛО, ...
Вісник Національної академії педагогічних наук України 2 (2), 2020
42020
Тенденції підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ – на початку ХХІ століття
ІЮ Регейло
Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015
42015
Міжпредметні зв’язки у навчанні інформатики і синергізм педагогічних впливів
ІЮ Регейло
Інформаційні технології в освіті, 198-203, 2013
42013
VALUE ORIENTATIONS OF THE BOLOGNA PROCESS (1988-2009): REGULATORY ASPECT
I Reheilo
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 43-51, 2018
32018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20