Подписаться
Денис Анатолійович Шигаль, Денис Анатольевич Шигаль, Denis Anatolievich Shygal
Денис Анатолійович Шигаль, Денис Анатольевич Шигаль, Denis Anatolievich Shygal
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
До питання щодо розмежування понять порівняння, порівняльного, порівняльно-історичного, порівняльно-правового та історико-правового порівняльного методів
ДА Шигаль
Форум права, 828-832, 2012
172012
Основні елементи теорії історико-правового порівняльного методу
ДА Шигаль
видавництво" Право", 2013
112013
Логічні засади порівняльно-історичного методу у дослідженні історії державно-правових явищ
ДА Шигаль
Форум права, 790-794, 2012
11*2012
Мирова юстиція на Лівобережній Україні за судовою реформою 1864 року
ДА Шигаль
Автореф. на здобуття наукового ступеня к. ю. н, 2005
112005
Теория историко-правового сравнительного метода
ДА Шигаль
Проблемы законности, 3, 2013
82013
Джерельна база порівняльного історико-правового дослідження: питання методики
ДА Шигаль
Вісник Національної академії правових наук України, 78-88, 2017
62017
До питання розробки інституту мирових суддів у процесі підготовки судової реформи 1864 р. в Російській імперії
ДА Шигаль
Проблеми законності, 12-16, 2004
62004
Структурно-функціональні рівні історико-правового порівняльного методу
ДА Шигаль
Форум права, 1183-1187, 2013
52013
Типологія та основні схеми періодизації історії держави і права
ДА Шигаль
Форум права, 1140-1143, 2011
52011
Специфіка освітнього цензу, встановленого Судовими статутами 1864 р. для мирових суддів
ДА Шигаль
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
42010
Theory of a Historical and Legal Comparative Method
DA Shygal
Probs. Legality 124, 31, 2013
32013
Особливості цивільного судочинства в мирових судах першої інстанції, створених за судовою реформою 1864 р. у Російської імперії
ДА Шигаль
Форум права, 486-490, 2008
32008
Synchronic and Diachronic Comparisons as Forms of Comparative Historical and Legal Analysis
DA Shygal
Probs. Legality 146, 8, 2019
22019
Герменевтичний аналіз джерел порівняльного історико-правового дослідження
ДА Шигаль
Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine 25 (4), 2018
22018
Вибір теми порівняльного історико-правового дослідження: питання методики
ДА Шигаль
Проблеми законності, 32-43, 2017
22017
Методика проведения сравнительного историко-правового анализа
ДА Шигаль
Проблеми законності, 14-21, 2014
22014
Синхронне порівняння в дослідженні історії державно-правових явищ (на прикладі інституту мирових суддів, створеного в Російській імперії 1864 р.)
ДА Шигаль
Theory and practice of jurisprudence 1 (1), 3-3, 2011
22011
Статут про покарання, що накладаються мировими суддями (1864 року), та його застосування мировими судами Харківської губернії
ДА Шигаль
Право і Безпека, 32-34, 2004
22004
Синхронное и диахронное сравнение как формы компаративного историко-правового анализа
ДА Шигаль
Проблеми законності, 8-17, 2019
12019
Дослідження джерельної бази порівняльного історико-правового аналізу: питання методики
ДА Шигаль
Проблеми законності, 8-21, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20