Follow
Богдан Баран
Богдан Баран
аспірант ТНПУ ім. В. Гнатюка
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Історія України
БМ Баран, ЯЙ Грицак, ЯД Ісаєвич
Львів: Світ, 60-62, 1998
101998
Міжпредметні зв'язки на уроках історії
Б Баран
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
32013
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ТА УКРАЇНСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО КОМІТЕТУ ОПІКИ НАД ВІЙСЬКОВИМИ СИРОТАМИ У СТВОРЕННІ ТА РОЗВИТКУ ДИТЯЧИХ ПРИТУЛКІВ У СХІДНІЙ …
БМ Баран, ЮБ Петрик
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 120218, 2021
22021
Коли потребують найбільш незахищені: ціннісні орієнтири ГКЦ у подоланні руйнівних наслідків Першої світової війни
БМ Баран
ФОП Осадца ЮВ, 2023
2023
Господарсько правова роль парафіяльного священика Греко-католицької церкви в соціально-економічному житті селянина Східної Галичини 1923–1939 рр.
ВВ Старка, БМ Баран
ФОП Шпак В. Б, 2022
2022
Роль Греко-католицької церкви у діяльності кооперативів Східної Галичини в 1920–1939 рр.
БМ Баран
2022
Парафіяльний священник Греко-католицької церкви у Східній Галичині: духовний поводир та світський наставник на зламі ХІХ-ХХ ст.
БМ Баран
Częstochowa, 2022
2022
ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ДИСТРИКТІ ГАЛИЧИНА 1941-1944 РР.
Б БАРАН
Редакційна колегія, 238, 2022
2022
Вдосконалення мотиваційних механізмів в системі управління персоналом вітчизняних підприємств
ВС Грицишин, БМ Баран, ЛЯ Малюта
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
Стан та тенденції розвитку підприємств із забезпечення будівництва, ремонту та ефективної експлуатації автошляхів
Б Баран
Матеріали Ⅶ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування …, 2021
2021
Торгівля землею як елемент економічної діяльності парафій греко-католицької церкви у Східній Галичині 1921–1939 рр.
БМ Баран
2021
Ціннісні орієнтири ГКЦ як учасника економічних процесів в Східній Галичині в 1923–1939 рр.
Б Баран
Вектор, 2021
2021
Соціально-економічна програма розвитку ГКЦ в Східній Галичині 20-30 рр. XX ст.
БМ Баран, ВВ Старка
Гельветика, 2021
2021
НАПРЯМ 1. ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ІА Артюшенко, ВВ Старка, БМ Баран, ІМ Вановська
2021
Знищення релігійних символів на території Східної Галичини у 1939–1953 рр. як елемент боротьби з національною пам’яттю
ВВ Старка, БМ Баран
Liha-Pres, 2021
2021
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ДИСТРИКТІ ГАЛИЧИНА 1941-1944 РР.
ВВ Старка, БМ Баран
НАПРЯМ 1. ІСТОРИЧНІ НАУКИ, 9, 2021
2021
Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953)
ВВ Міщанин, В Футала, В Баран, Г Стародубець, О Малярчук, ...
2021
Духовне життя селянства східної Галичини в умовах становлення радянського тоталітаризму 1939–1941 рр.
В Старка, Б Баран
Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної …, 2020
2020
Соціально-економічна політика радянської влади на території Східної Галичини у 1939–1941 рр.
В Старка, Б Баран
ЦНТУ, 2020
2020
Податкова політика радянської влади щодо Української Греко-католицької церкви 1939–1946 років
БМ Баран
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20