Підписатись
Гораль Ліліана Тарасівна (Goral Liliana, Horal Liliana)
Гораль Ліліана Тарасівна (Goral Liliana, Horal Liliana)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ремонт, модернізація та реконструкція компресорних станцій як запорука стабільної роботи ГТС України
ЛТ Гораль
Нафтова і газова промисловість, 52-54, 2008
162008
Аналіз макросередовища функціонування газотранспортних підприємств в контексті використання їх потенціалу
ЛТ Гораль
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 122-126, 2015
122015
Еволюція поняття «інвестиції»: сучасний період
LT Horal, SV Korol
Економічний аналіз 22 (2), 20-26, 2016
112016
Орієнтири для розвитку газорозподільних підприємств України
ЛТ Гораль, СВ Король
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 120-124, 2016
112016
Теорія і практика реструктуризації газотранспортної системи
ЛТ Гораль
ІФНТУНГ, 2011
112011
Багатоаспектність формування процесу управління безпекою розвитку промислового підприємства
ЛТ Гораль
Проблемы экономики, 240-246, 2020
102020
Евентологія понять «обслуговування» та «сервіс»
ЛТ Гораль, ВІ Шийко, МЛ Бакай
Тернопільський національний економічний університет, 2016
82016
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку газотранспортної системи України
ЛТ Гораль
Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету …, 2011
72011
Проблеми енергозбереження газотранспортних підприємств в умовах кризи
МД Степ'юк, ЛТ Гораль, ВІ Мілевська
ІФНТУНГ, 2009
72009
Технічний та екологічний ризики при експлуатації магістральних нафтопроводів
ЯМ Семчук, ГМ Кривенко, ЛТ Гораль, РМ Говдяк
Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, 68-70, 2001
72001
Практичні аспекти реалізації облікової політики щодо подальших витрат на основні засоби
ЛТ Гораль, СМ Кафка, ОС Степанюк
Облік і фінанси, 19-28, 2018
62018
Аналітична оцінка інноваційної діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг
ЛТ Гораль, ЗА Мацук
Фінанси України, 72-82, 2015
62015
Удосконалення системи оцінювання ефективності використання експортного потенціалу газотранспортного підприємства
ЛТ Гораль, ВІ Шийко
Економічний аналіз, 118-126, 2014
62014
Концептуальні питання управління технічним розвитком та інвестуванням газотранспортних підприємств в умовах реструктуризації галузі
ЛТ Гораль, ОП Сергєєв, МД Степ’юк
Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки …, 2013
62013
Вдосконалення системи бюджетування на підприємствах газотранспортної галузі
ЛТ Гораль, ВІ Шийко, МВ Шкварилюк
Ефективна економіка, 2019
52019
APPLICATION OF MODERN MODELING IN SYSTEM OF STRATEGIC MANAGEMENT AT OIL AND GAS COMPANIES.
I Fadyeyeva, L Horal
Economic Annals-XXI/Ekonomìčnij Časopis-XXI, 2014
52014
Функції економічної безпеки як механізм підвищення ефективності діяльності промислових підприємств нафтогазового комплексу
ЛТ Гораль, МІ Прокопів
Молодий вчений, 1123-1126, 2017
42017
Формування та організація механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств: методологічний аспект
ЛТ Гораль, СВ Король
Глобальні та національні проблеми економіки, 278-283, 2016
32016
Сучасні підходи до управління витратами вітчизняних газотранспортних підприємств
ЛТ Гораль, ІБ Запухляк
Нафтогаз України, 2015
32015
Джерела і механізми фінансування енергозберігаючих заходів на підприємствах газотранспортної галузі
ЛТ Гораль, ВІ Шийко, ОП Сергєєв
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 200-204, 2014
32014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20