Valerii Oparin / Опарін Валерій Михайлович/ORCID 0000-0002-5181-4333
Valerii Oparin / Опарін Валерій Михайлович/ORCID 0000-0002-5181-4333
професор кафедри фінансів, Professor of Finance, КНЕУ, http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011535
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
1220*2002
Економічна енциклопедія
БД Гаврилишин, СВ Мочерний, ОД Василик, ВМ Опарін, та ін.
К.: Видавничий центр «Академія 864, 2000
608*2000
Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія
ВМ Опарін
К.: КНЕУ 240, 2005
521*2005
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін, ВМ Федосов, ВМ Опарин, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
507*2002
Енциклопедія банківської справи України
ВС Стельмах, ВМ Федосов, ВМ Опарін, ММ Єрмошенко, та ін.
К.: Молодь, Ін Юре, 2001
450*2001
Economic Encyclopedia: in three volumes
OU SV Mocherny
Vydavnychyj centr «Akademija», Kyiv, Ukraine, 2000
405*2000
Основні проблеми економіки розвитку
ДМ Майєр, ДЕ Раух, А Філіпенко, ВМ Опарін, ...
К.: Либідь, С. 653–664, 2003
277*2003
Банківська енциклопедія
СГ Арбузов, ВМ Опарін, ВМ Федосов, СІ Юрій, та ін.
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 371, 2011
274*2011
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, VM Fedosov, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
252*2004
Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія
ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник, ВМ Опарін, та ін.
К.: Центр учбової літератури, 2010
229*2010
Бюджетна система: підруч. / За наук. ред. ВМ Федосова, СІ Юрія
ВМ Федосов, СІ Юрій, ВМ Опарін, та ін.
К.: Центр учбов. літератури, 2012-871, 2012
194*2012
Экономическая энциклопедия
БД Гаврилишин, СВ Мочерный
К.: Издательский центр «Академія, 2002
169*2002
Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення
ВМ Опарін
Вісник НБУ, 10-11, 2000
167*2000
Бюджетна система / Рекомендовано МОН УКРАЇНИ
ВМ Опарін, ВІ Малько, СЯ Кондратюк, ГБ Коломієць
К.: КНЕУ, 208 с., 2000
117*2000
Finance (General Theory): Teach. pos./Kyiv th. economy. University.–2. Species., Ext. and revised
VM Oparin
K.: MBK, 238, 2001
108*2001
Theory of Finance [Teoriya finansiv]
PI Yukhimenko, VM Fedosov, LL Lazebnik, VM Oparin, ta in.
Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine, 2010
107*2010
Ekonomichna entsyklopediia.[Economic Encyclopedia](Vols 1–3)
BD Havrylyshyn, AS Hal’chyns’kyj, VM Heiets
Kyiv: Akademiia [in Ukrainian], 2002
104*2002
Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін
Фінанси України, 3-21, 2008
97*2008
Економiчна енциклопедiя: у 3 т.
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ОI Амоша, СВ Мочерний, та ін.
97*2001
Податкова система України: підручник
ВМ Федосов, ВМ Опарін, ГО П’ятаченко
К.: Либідь, 1994
96*1994
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20