Valerii Oparin / Опарін Валерій Михайлович/ORCID 0000-0002-5181-4333
Valerii Oparin / Опарін Валерій Михайлович/ORCID 0000-0002-5181-4333
Завідувач кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Professor of Finance, КНЕУ
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
1307*2002
Економічна енциклопедія
БД Гаврилишин, СВ Мочерний, ОД Василик, ВМ Опарін, та ін.
К.: Видавничий центр «Академія 864, 2000
655*2000
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін, ВМ Федосов, ВМ Опарин, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
532*2002
Енциклопедія банківської справи України
ВС Стельмах, ВМ Федосов, ВМ Опарін, ММ Єрмошенко, та ін.
К.: Молодь, Ін Юре, 2001
473*2001
Фiнансова система України (теоретико-методологiчнi аспекти): дис.. д-ра екон. наук: 08.04. 01/Опарiн Валерiй Михайлович. К., 2006. 407 с
ВМ Опарiн
454*2006
Economic Encyclopedia: in three volumes
OU SV Mocherny
Vydavnychyj centr «Akademija», Kyiv, Ukraine, 2000
447*2000
Основні проблеми економіки розвитку
ДМ Майєр, ДЕ Раух, А Філіпенко, ВМ Опарін, ...
К.: Либідь, С. 653–664, 2003
294*2003
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, VM Fedosov, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
252*2004
Банківська енциклопедія
СГ Арбузов, ВМ Опарін, ВМ Федосов, СІ Юрій, та ін.
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 371, 2011
250*2011
Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія
ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник, ВМ Опарін, та ін.
К.: Центр учбової літератури, 2010
248*2010
Бюджетна система: підруч. / За наук. ред. ВМ Федосова, СІ Юрія
ВМ Федосов, СІ Юрій, ВМ Опарін, та ін.
К.: Центр учбов. літератури, 2012-871, 2012
188*2012
Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення
ВМ Опарін
Вісник НБУ, 10-11, 2000
175*2000
Экономическая энциклопедия
БД Гаврилишин, СВ Мочерный
К.: Издательский центр «Академія, 2002
174*2002
Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія
ВМ Опарін
К.: КНЕУ 240, 2005
139*2005
Бюджетна система / Рекомендовано МОН УКРАЇНИ
ВМ Опарін, ВІ Малько, СЯ Кондратюк, ГБ Коломієць
К.: КНЕУ, 208 с., 2000
124*2000
Finance (General Theory): Teach. pos./Kyiv th. economy. University.–2. Species., Ext. and revised
VM Oparin
K.: MBK, 238, 2001
118*2001
Економiчна енциклопедiя: у 3 т.
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ОI Амоша, СВ Мочерний, та ін.
109*2001
Ekonomichna entsyklopediia.[Economic Encyclopedia](Vols 1–3)
BD Havrylyshyn, AS Hal’chyns’kyj, VM Heiets
Kyiv: Akademiia [in Ukrainian], 2002
108*2002
Theory of Finance [Teoriya finansiv]
PI Yukhimenko, VM Fedosov, LL Lazebnik, VM Oparin, ta in.
Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine, 2010
101*2010
Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін
Фінанси України, 3-21, 2008
97*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20