Підписатись
Valerii Oparin / Опарін Валерій Михайлович/ORCID 0000-0002-5181-4333
Valerii Oparin / Опарін Валерій Михайлович/ORCID 0000-0002-5181-4333
Завідувач кафедри фінансів імені Віктора Федосова, Professor of Finance, КНЕУ
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
1360*2002
Економічна енциклопедія
БД Гаврилишин, СВ Мочерний, ОД Василик, ВМ Опарін, та ін.
К.: Видавничий центр «Академія 864, 2000
675*2000
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін, ВМ Федосов, ВМ Опарин, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
537*2002
Енциклопедія банківської справи України
ВС Стельмах, ВМ Федосов, ВМ Опарін, ММ Єрмошенко, та ін.
К.: Молодь, Ін Юре, 2001
487*2001
Economic Encyclopedia: in three volumes
OU SV Mocherny
Vydavnychyj centr «Akademija», Kyiv, Ukraine, 2000
478*2000
Фiнансова система України (теоретико-методологiчнi аспекти): дис.. д-ра екон. наук: 08.04. 01/Опарiн Валерiй Михайлович. К., 2006. 407 с
ВМ Опарiн
471*2006
Основні проблеми економіки розвитку
ДМ Майєр, ДЕ Раух, А Філіпенко, ВМ Опарін, ...
К.: Либідь, С. 653–664, 2003
316*2003
Банківська енциклопедія
СГ Арбузов, ВМ Опарін, ВМ Федосов, СІ Юрій, та ін.
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 371, 2011
278*2011
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, VM Fedosov, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
261*2004
Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія
ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник, ВМ Опарін, та ін.
К.: Центр учбової літератури, 2010
240*2010
Бюджетна система: підруч. / За наук. ред. ВМ Федосова, СІ Юрія
ВМ Федосов, СІ Юрій, ВМ Опарін, та ін.
К.: Центр учбов. літератури, 2012-871, 2012
194*2012
Экономическая энциклопедия
БД Гаврилишин, СВ Мочерный
К.: Издательский центр «Академія, 2002
190*2002
Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення
ВМ Опарін
Вісник НБУ, 10-11, 2000
183*2000
Економiчна енциклопедiя: у 3 т.
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ОI Амоша, СВ Мочерний, та ін.
121*2001
Ekonomichna entsyklopediia.[Economic Encyclopedia](Vols 1–3)
BD Havrylyshyn, AS Hal’chyns’kyj, VM Heiets
Kyiv: Akademiia [in Ukrainian], 2002
119*2002
Бюджетна система / Рекомендовано МОН УКРАЇНИ
ВМ Опарін, ВІ Малько, СЯ Кондратюк, ГБ Коломієць
К.: КНЕУ, 208 с., 2000
118*2000
Finance (General Theory): Teach. pos./Kyiv th. economy. University.–2. Species., Ext. and revised
VM Oparin
K.: MBK, 238, 2001
117*2001
Theory of Finance [Teoriya finansiv]
PI Yukhimenko, VM Fedosov, LL Lazebnik, VM Oparin, ta in.
Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine, 2010
104*2010
Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін
Фінанси України, 3-21, 2008
102*2008
Податкова система України: підручник
ВМ Федосов, ВМ Опарін, ГО П’ятаченко
К.: Либідь, 1994
101*1994
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20