Valerii Oparin / Опарін Валерій Михайлович
Valerii Oparin / Опарін Валерій Михайлович
професор кафедри фінансів, Professor of Finance, КНЕУ, http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0011535
Підтверджена електронна адреса в kneu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник
ВМ Опарін
К.: КНЕУ, 2002
1050*2002
Економічна енциклопедія
БД Гаврилишин, СВ Мочерний, ОД Василик, ВМ Опарін, та ін.
К.: Видавничий центр «Академія 864, 2000
493*2000
Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія
ВМ Опарін
К.: КНЕУ 240, 2005
457*2005
Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін, ВМ Федосов, ВМ Опарин, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002
454*2002
Енциклопедія банківської справи України
ВС Стельмах, ВМ Федосов, ВМ Опарін, ММ Єрмошенко, та ін.
К.: Молодь, Ін Юре, 2001
433*2001
Ekonomichna encyklopedija: u tr'oh tomah
SV Mochernyj
Vydavnychyj centr «Akademija», Kyiv, Ukraine, 2000
262*2000
Банківська енциклопедія
СГ Арбузов, ВМ Опарін, ВМ Федосов, СІ Юрій, та ін.
К.: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 371, 2011
222*2011
Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. ВМ Федосова, СІ Юрія
ПІ Юхименко, ВМ Федосов, ЛЛ Лазебник, ВМ Опарін, та ін.
К.: Центр учбової літератури, 2010
201*2010
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, VM Fedosov, ВМ Федосов, ОР Романенко, ЕР Романенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
181*2004
Экономическая энциклопедия
БД Гаврилишин, СВ Мочерный
К.: Издательский центр «Академія, 2002
169*2002
Бюджетна система: підруч. / За наук. ред. ВМ Федосова, СІ Юрія
ВМ Федосов, СІ Юрій, ВМ Опарін, та ін.
К.: Центр учбов. літератури, 2012-871, 2012
144*2012
Основні проблеми економіки розвитку
ДМ Майєр, ДЕ Раух, А Філіпенко, ВМ Опарін, ...
К.: Либідь, С. 653–664, 2003
140*2003
Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення
ВМ Опарін
Вісник НБУ, 10-11, 2000
139*2000
Бюджетна система / Рекомендовано МОН УКРАЇНИ
ВМ Опарін, ВІ Малько, СЯ Кондратюк, ГБ Коломієць
К.: КНЕУ, 208 с., 2000
110*2000
Economic Encyclopedia
SV Mochernyi
Kyiv: The Center Publishing «Academy, 2000
103*2000
Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку
ВМ Федосов, ВМ Опарін, СВ Льовочкін
Фінанси України, 3-21, 2008
91*2008
Податкова система України: підручник
ВМ Федосов, ВМ Опарін, ГО П’ятаченко
К.: Либідь, 1994
81*1994
Finance (General Theory): Teach. pos./Kyiv th. economy. University.–2. Species., Ext. and revised
VM Oparin
K.: MBK, 238, 2001
68*2001
Theory of Finance [Teoriya finansiv]
PI Yukhimenko, VM Fedosov, LL Lazebnik, VM Oparin, ta in.
Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine, 2010
67*2010
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: у 3 т./[Даниленко АІ, Білик М. Д, Кошик ОМ та ін.]; за ред. АІ Даниленка.
АІ Даниленко, МД Білик, ОМ Кошик, ВМ Опарін, та ін.
Фінансовий потенціал України: методологічні засади визначення, кількісні …, 2008
57*2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20