Буздуга І.М.; Доліба І.М.; Маринчак І.М.; Buzduga I.M.; Doliba I.M; Marynchak I.M.
Буздуга І.М.; Доліба І.М.; Маринчак І.М.; Buzduga I.M.; Doliba I.M; Marynchak I.M.
Chernivtsi National University; Кафедра молекулярної генетики та біотехнології
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Активність каталази та аскорбат пероксидази у Cat2 нокаутного мутанта Arabidopsis thaliana за дії іонів кадмію
ІМ Доліба, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник УТГіС 9 (2), 200-209, 2011
62011
Вплив іонів міді на перекисне окислення ліпідів у Cat2 нокаутного мутанта Arabidopsis thaliana
ІМ Доліба, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 10 (1), 13-19, 2012
42012
Влияние острого солевого стресса на перекисное окисление липидов у Arabidopsis thaliana
НА Диденко, ИН Буздуга, РА Волков, ИИ Панчук
Buletin stiintific. Chişinău, 16-20, 2015
22015
Диференційна активність ізоформ каталази Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
ІМ Буздуга, НО Діденко, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 12 (2), 147-153, 2014
22014
Активність гваяколпероксидази у нокаутної лінії КО-Саt2 Arabidopsis thaliana за умов теплового стресу
ТО Руснак, ІМ Доліба, РА Волков, ІІ Панчук
Физиология и биохимия культурных растений, 2013
22013
Метаболічна компенсація у мутантів Arabidopsis thaliana із втраченою активністю каталази
ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Цитология и генетика 52 (1), 41-51, 2018
2018
Загальна редукуюча спроможність нокаутних мутантів cat2cat3 Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу
ІІ Панчук, ІМ Буздуга, РА Волков
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 15 (1), 47-51, 2017
2017
Вплив температури вирощування та сахарози на активність аскорбат пероксидази у Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу
ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Вміст поліфенольних сполук у нокаутних мутантів Cat2 Arabidopsis thaliana в умовах сольового стресу
НО Діденко, ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 14 (2), 174-177, 2016
2016
Вміст вільного проліну у нокаутних мутантів Cat2 та Cat3 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
НО Діденко, ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 14 (1), 3-7, 2016
2016
ЗМІСТ CONTENT Оригінальні статті Original researches
НО Діденко, ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук, ЮВ Гонтарь, ...
2016
Активність аскорбат та гваякол пероксидаз у нокаутного мутанта Cat2 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
НО Діденко, ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 13 (1), 34-38, 2015
2015
ЗМІСТ CONTENT Оригінальні статті Original Researches
ЛО Сахно, ІК Комарницький, МВ Кучук, ВГ Адамовская, ...
2015
АКТИВНОСТЬ АСКОРБАТ И ГВАЯКОЛ ПЕРОКСИДАЗ ARABIDOPSIS THALIANA В УСЛОВИЯХ СОЛЕВОГО СТРЕССА
НА Диденко, ИН Буздуга, ИИ Панчук
Экологический мониторинг и биоразнообразие, 14-18, 2015
2015
Роль ізоформи каталази САТ2 у ранній відповіді Arabidopsis thaliana на тепловий стрес
ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 12 (1), 12-19, 2014
2014
Вплив теплового стресу на пероксидне окиснення ліпідів та активність аскорбатпероксидази у Nicotiana tabacum
ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Физиология растений и генетика, 151-157, 2014
2014
Вплив іонів міді на активність аскорбатпероксидази у нокаутній по каталазі 2 лінії Arabidopsis thaliana
ІМ Буздуга, ІІ Панчук
Біологічні системи, 466-470, 2013
2013
Ç̲ÑÒ CONTENT Îðèã³íàëüí³ ñòàòò³ Original Researches
A Ye, VI Storozhenko, LA Kalafat, GA Pasternak, AR Bagdasarova, ...
2012
Перекисне окислення ліпідів у Arabidopsis thaliana дикого типу та мутантної лінії КО-СAT2 за умов теплового стресу
ІМ Доліба, ТО Руснак, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 195-201, 2012
2012
Зміни активності каталази у Arabidopsis thaliana дикого типу та у нокаутного мутанта за геном Арх2 за дії теплового шоку
ІМ Доліба, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20