Буздуга І.М.; Доліба І.М.; Маринчак І.М.; Buzduga I.M.; Doliba I.M; Marynchak I.M.
Буздуга І.М.; Доліба І.М.; Маринчак І.М.; Buzduga I.M.; Doliba I.M; Marynchak I.M.
Chernivtsi National University; Кафедра молекулярної генетики та біотехнології
Verified email at chnu.edu.ua
TitleCited byYear
Активність каталази та аскорбат пероксидази у Cat2 нокаутного мутанта Arabidopsis thaliana за дії іонів кадмію
ІМ Доліба, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник УТГіС 9 (2), 200-209, 2011
52011
Вплив іонів міді на перекисне окислення ліпідів у Cat2 нокаутного мутанта Arabidopsis thaliana
ІМ Доліба, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 10 (1), 13-19, 2012
42012
Влияние острого солевого стресса на перекисное окисление липидов у Arabidopsis thaliana
НА Диденко, ИН Буздуга, РА Волков, ИИ Панчук
Buletin stiintific. Chişinău, 16-20, 2015
22015
Диференційна активність ізоформ каталази Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
ІМ Буздуга, НО Діденко, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 12 (2), 147-153, 2014
22014
Активність гваяколпероксидази у нокаутної лінії КО-Саt2 Arabidopsis thaliana за умов теплового стресу
ТО Руснак, ІМ Доліба, РА Волков, ІІ Панчук
Физиология и биохимия культурных растений, 2013
22013
Вплив іонів міді на активність каталази та аскорбатпероксидази в Arabidopsis thaliana
ПІІ Доліба І.М., Волков Р.А.
Физиология и биохимия культурных растений 44 (2), 153-161, 2012
22012
Метод визначення каталазної активностi у рослинному матерiалi
ІМ Доліба, РА Волков, ІІ Панчук
Физиология и биохимия культурных растений, 2010
12010
Metabolic compensation in Arabidopsis thaliana catalase-deficient mutants
IM Buzduga, RA Volkov, II Panchuk
Cytology and genetics 52 (1), 31-39, 2018
2018
Метаболічна компенсація у мутантів Arabidopsis thaliana із втраченою активністю каталази
ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Цитология и генетика 52 (1), 41-51, 2018
2018
Вплив хлориду натрію на вміст аскорбату у Arabidopsis thaliana
ІМ Буздуга, ІІ Панчук
Біологічні системи, 176-182, 2017
2017
Вміст аскорбату у рослин Arabidopsis thaliana L. за дії сольового стресу
ПІІ Буздуга І.М.
Біологічні системи 9 (2), 12-19, 2017
2017
Вплив хлориду натрію на активність DHAR у нокаутного по каталазі 2 мутанту Arabidopsis thaliana
ПІІ Буздуга І.М., Волков Р.А.
Вісник УТГіС 15 (2), 138-144, 2017
2017
Вплив температури вирощування та сахарози на активність аскорбат пероксидази у Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу
ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017
2017
Загальна редукуюча спроможність нокаутних мутантів cat2cat3 Arabidopsis thaliana в умовах теплового стресу
ІІ Панчук, ІМ Буздуга, РА Волков
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 47-51, 2017
2017
Активність DHAR у рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
ПІІ Буздуга І.М., Гаврилюк І.Г.
Біологічні системи 9 (1), 11-17, 2017
2017
Вміст поліфенольних сполук у нокаутних мутантів Cat2 Arabidopsis thaliana в умовах сольового стресу
НО Діденко, ІМ Буздуга, РА Волков, ІІ Панчук
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів 14 (2), 174-177, 2016
2016
Вміст вільного проліну у нокаутних мутантів Cat2 та Cat3 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
NO Didenko, IM Buzduga, RA Volkov, II Panchuk
Visnik ukrains' kogo tovaristva genetikiv i selekcioneriv 14 (1), 3-7, 2016
2016
ЗМІСТ CONTENT Оригінальні статті Original researches
МOO Аdamovskaya VG, VI Sichkar, BV Balatskyy, OL Palchevskiy, ...
2016
Загальна редукуюча спроможність рослин Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
ПІІ Буздуга І.М., Заворотна Т.А., Діденко Н.О.
Біологічні системи 8 (2), 159-165, 2016
2016
Активність аскорбат та гваякол пероксидаз у нокаутного мутанта Cat2 Arabidopsis thaliana за дії сольового стресу
NO Didenko, IM Buzduga, RA Volkov, II Panchuk
Visnik ukrains' kogo tovaristva genetikiv i selekcioneriv 13 (1), 34-38, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20