Подписаться
Алеся Віталіївна Шарун
Алеся Віталіївна Шарун
Дніпровський державный медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене dmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні тенденції організації навчального процесу при викладанні медичної мікробіології, вірусології та імунології
АВ Шарун, ТЮ Крушинська
Медичні перспективи 16 (1), 14-17, 2011
12011
Порівняльний аналіз біологічних властивостей аерококів, виділених із різних екологічних ніш організму людини
АВ Шарун, ОО Нікуліна, ЛГ Юргель, ГМ Кременчуцький, ІЕ Шарун, ...
Медичні перспективи, 72-78, 2005
12005
КОНЦЕПЦІЯ «ЄДИНЕ ЗДОРОВ ‘Я» У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ТЮ КРУШИНСЬКА, АВ ШАРУН
Реєстраційне посвідчення Укр ІНТЕІ (№ 794 від 14 грудня 2020 р …, 2021
2021
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
ТЮ Крушинская, АВ Шарун, ГН Дараган
Редакционная коллегия, 2021
2021
Вплив рiзних концентрацій пектину на адгезивні властивості клінічних ізолятів, отриманих у хворих на муковісцедоз
СДО Іщенко О. В., Плотнікова М. М., Столєтова Ю. Ю., Шарун О. В.
Вісник проблем біології і медицини, С. 137-140, 2020
2020
Компетентностный подход к формированию коммуникативных навыков при преподавании микробиологии в медицинском вузе
ТЮ Крушинская, АВ Шарун, СЮ Егорова
Актуальные проблемы теории и практики психологических, психолого …, 2020
2020
МОТИВАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧИЛИЩ КАК ОСНОВА ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИВ УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГООБРАЗОВАНИЯ
ТЮ Крушинская, АВ Шарун, ИЭ Шарун, ДА Степанский
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПСИХОЛОГО …, 2020
2020
Гендерна освіта в медицині на тлі сучасності
АЄ Русіна, АВ Шарун
Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність …, 2019
2019
Гендерные различия в манифестации и развитии заболеваний
АВ Шарун, ММ Плотнікова
Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної …, 2019
2019
Розвиток комунікативних навичок магістрів медицини у світлі формування їх професійних компетентностей при вивченні дисципліни «Мікробіологія, вірусологія, імунологія»
СЮЄ Тетяна Юріївна Крушинська, Алеся Віталіївна Шарун
Матеріали всеукраїнської науково-практичной конференції «Неперервна освіта …, 2018
2018
Конкурентоздатність випускників медичних коледжів та ліцеїв в отриманні вищої медичної освіти
АВ Шарун, ТЮ Крушинська, ДО Степанський, СВ Захаров, ІЕ Шарун, ...
Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності 2, 211-216, 2018
2018
Полікультурне освітнє середовище українського медичного ВНЗ з позицій етнопедагогіки
ТЮ Крушинська, АВ Шарун
Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та …, 2017
2017
Инновационные методы обучения в медицинском образовании
АВ Шарун
Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали …, 2016
2016
Педагогическая технология практического изучения темы микробиологические основы антибиотикотерапии в медицинском вузе
ТЮ Крушинская, АВ Шарун, ДА Степанский
Biomedical and biosocial anthropology, 223-226, 2014
2014
ДИСБИОТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ КАК ФАКТОР РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ЕД Дука, СИ Ильченко, АВ Шарун, ИЭ Шарун
Современная педиатрия, 42-42, 2008
2008
Вплив активних форм кисню різного походження на представників мікробіоценозу ротової порожнини
АВ Шарун
Інститут мікробіології та імунології ім. ИИ Мечникова АМН України, 2005
2005
Науковий журнал Дніпропетровської державної медичної академії
ОГ Родинський, ВА Гузь, ЛВ Гузь, ОМ Литвинова, АВ Шарун, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–17