Дунська Алла Рашидівна, Alla Dunska
Дунська Алла Рашидівна, Alla Dunska
«Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України в умовах світового ринку
ДВ Зінченко, АР Дунська
НТУУ" КПІ", 2014
132014
Визначення категорії «інноваційний механізм розвитку промислових підприємств»
АР Дунська
Сумський державний університет, 2013
132013
Фактори розвитку експортного потенціалу промислового підприємства
АР Дунська
Ефективна економіка, 29-37, 2013
82013
Концептуальна схема формування інноваційної стратегії промислового підприємства
АР Дунська
Економіка. Управління. Інновації, 2011
82011
Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства/Дунська АР [Електронний ресурс]
АР Дунська
Режим доступу: http://www. confcontact. com/20101008/5_dunska. htm, 0
8
Передумови формування інноваційного механізму розвитку промислових підприємств
АР Дунська
Бізнес Інформ, 63-67, 2012
72012
Торгові посередники в зовнішньоекономічній діяльності: проблеми визначення та класифікації
АР Дунська
Політехніка, 2012
62012
Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі
АР Дунська
Актуальні проблеми економіки, 104-109, 2012
62012
Концептуальна схема побудови інноваційного механізму розвитку промислового підприємства
АР Дунська
Технологический аудит и резервы производства, 27-31, 2014
52014
Формування інноваційного механізму розвитку підприємства в умовах інформаційного суспільства та економіки знань
АР Дунська
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка, 87-91, 2013
52013
Аналіз сучасного стану розвитку транснаціональних корпорацій та характер їх функціонування в Україні
АР Дунська, МС Пащенко
Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський …, 2016
42016
Зовнішньоекономічнна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник
АР Дунська
Кондор, 2013
42013
Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на рівень економічного розвитку України
АР Дунська, СО Костюк
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 3 (7), 2008
42008
Експортно-імпортна діяльність України
А Дунська
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 36–46-36–46, 2016
32016
Соціальний капітал як ресурс інноваційного розвитку підприємств
АР Дунська, ГП Жалдак
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 95-99, 2014
32014
Індикатори оцінки інноваційного потенціалу розвитку промислового підприємства в умовах світового ринку
АР Дунська
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Ієрархічна структура інноваційних механізмів розвитку економічних систем
АР Дунська
Инновационные технологии управления, 50-69, 2011
32011
Прямі іноземні інвестиції як чинник розвитку економіки України
АР Дунська, ОВ Бойко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2016
22016
Підходи до управління та оцінки ефективності інноваційних програм розвитку підприємства
ОА Гавриш, АР Дунська
Економічний простір, 179-189, 2015
22015
Високотехнологічне виробництво як основа конкурентоздатності національної економіки України
АР Дунська, ІІ Тенетко
АР Дунська.–Сучасні підходи до управління підприємством 2, 197-201, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20