Подписаться
Михайло Володимирович Злочевський / Michael Zlochevskiy orcid.org/ 0000-0002-8273-1637
Михайло Володимирович Злочевський / Michael Zlochevskiy orcid.org/ 0000-0002-8273-1637
Білоцерківський національний аграрний університет ( БНАУ ) / Bila Tserkva National Agrarian
Подтвержден адрес электронной почты в домене btsau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інновації у вирішенні проблем утилізації органічних відходів методом вермікультивування
ВМ Харчишин, ОМ Мельниченко, ПІ Веред, МВ Злочевський
Білоцерківський національний аграрний університет, 2013
142013
Ресурсоенергозбереження: потенціал, екологічна і економічна ефективність застосування у сільському господарстві
ВМ Харчишин, ПІ Веред, МВ Злочевський, ВЮ Герасименко, ...
52022
Інноваційні розробки сучасної біотехнології
ВМ Харчишин, ЮО Мельниченко, МВ Злочевський
52021
Ефективність впровадження системи екологічного менеджменту при поводженні з органічними відходами та мінімізації забруднення навколишнього природного середовища
ВМ Харчишин, МВ Злочевський, ПІ Веред, ЛС Онищенко
22021
Організація та управління природоохоронною діяльністю в сільському господарстві за використання наноматеріалів
ВМ Харчишин, ВС Бітюцький, ОМ Мельниченко, МВ Злочевський, ...
22021
Регламентація використання цеоліту сокирницького родовища за вирощування перепелів
ВМ Харчишин, ОМ Мельниченко, ПІ Веред, МВ Злочевський
Білоцерківський національний аграрний університет, 2014
22014
Альтернативні шляхи поводження із органічними відходами сільськогосподарського виробництва: еколого-економічна оцінка
ВМ Харчишин, ПІ Веред, МВ Злочевський, ВЮ Герасименко, ...
International Science Group, 2023
12023
Токсичність, біотрансформація та біоакумуляція наночастинок срібла в лабораторних умовах та водних екосистемах
ПІ Веред, ВС Бітюцький, ВМ Харчишин, МВ Злочевський
Білоцерківський НАУ, 2021
12021
Природні цеоліти: склад, властивості та застосування при екологізації технологій і виробництв
ВМ Харчишин, ЛС Онищенко, МВ Злочевський, ЮО Мельниченко, ...
The 15th International scientific and practical conference “The main …, 2023
2023
Вплив антропогенного навантаження на якість води у річці Рось
ВМ Харчишин, МВ Злочевський, ВМ П'ятецький, ЄМ Шишковський, ...
2023
Екологічна оцінка впливу автомобільного транспорту на довкілля міста Біла Церква Київської області
ВМ Харчишин, ВС Бітюцький, ОМ Мельниченко, МВ Злочевський, ...
2023
Екологічні та економічні основи маловідходних і біоконверсних технологій поводження з органічними відходами сільськогосподарського виробництва
ВМ Харчишин, ЛС Онищенко, МВ Злочевський, ІВ Перцьовий, ...
2023
Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти …
ВМ Харчишин, ВС Бітюцький, ОМ Мельниченко
Білоцерківський НАУ, 2021
2021
Спосіб ефективного вирощування перепелів за використання кормової добавки біотехнологічного походження
ВС Бітюцький, ВМ Харчишин, ОМ Мельниченко, СІ Цехмістренко, ...
2020
Регламентация использования цеолита Сокирницкого месторождения при выращивании перепелов
ВМ ХАРЧИШИН, ОМ МЕЛЬНИЧЕНКО, ПІ ВЕРЕД, МВ ЗЛОЧЕВСЬКИЙ
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 19-23, 2014
2014
Профилактика алиментарной анемии поросят отечественными и импортными антианемическими препаратами
ОМ МЕЛЬНИЧЕНКО, ПІ ВЕРЕД, ВМ ХАРЧИШИН, МВ ЗЛОЧЕВСЬКИЙ
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 10-12, 2014
2014
Профілактика аліментарної анемії поросят вітчизняними та імпортними антианемічними препаратами
ОМ Мельниченко, ПІ Веред, ВМ Харчишин, МВ Злочевський
Білоцерківський національний аграрний університет, 2014
2014
Инновации в решении проблем утилизации органических отходов методом вермикультивирования
ВМ ХАРЧИШИН, ОМ МЕЛЬНИЧЕНКО, ПІ ВЕРЕД, МВ ЗЛОЧЕВСЬКИЙ
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 64-69, 2013
2013
ХАРЧИШИН ВМ, канд. с.-г. наук, МЕЛЬНИЧЕНКО ОМ, д-р с.-г. наук, ВЕРЕД ПІ, ЗЛОЧЕВСЬКИЙ МВ, кандитати с.-г. наук© ІННОВАЦІЇ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ УТИЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ …
ВМ Харчишин, ОМ Мельниченко, ПІ Веред, МВ Злочевський
Засновник, редакція, видавець і виготовлювач: Білоцерківський національний …, 2013
2013
Влияние иммобилизованной глюкоамилазы на продуктивность молодняка мясного скота
МВ ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, ПІ ВЕРЕД, ВМ ХАРЧИШИН, ММ КОСТЮК, ...
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 106-109, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20