Рустам Ахметов
Рустам Ахметов
Житомирський державний університет імені Івана Франка, факультет фізичного виховання і спорту, кафедра теорії і методики фізичного виховання і
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Легка атлетика. Підручник для студентів вищих навчальних закладів України
РФ Ахметов, ГМ Максименко, ТБ Кутек
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013
972013
Теоретико-методичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту
РФ Ахметов
дис.… доктора наук 24 (01), 2006
902006
Теоретико-методичні основи управління багаторічною підготовкою стрибунів у висоту високого класу
РФ Ахметов
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005
362005
Прогноз результативности спортсменов на базе статистического факторного анализа и экспертного ранжирования полной совокупности антропометрических, технических и …
РФ Ахметов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
242004
Фізичне виховання і воля
ГП Грибан
ПП «Рута», 2008
22*2008
Групповые статистические характеристики и факторный анализ многомерной совокупности параметров спортсменов в задачах прогноза результативности
РФ Ахметов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
212004
Сучасна ссистема підготовка стрибунів у висоту високого класу
РФ Ахметов
Полісся, 2002
202002
Биомеханические технологии в системе подготовки высококвалифицированных спортсменов
Р Ахметов, Т Кутек
Наука в олимпийском спорте, 70-75, 2013
172013
Проблеми й перспективи формування професійної майстерності фахівців фізичної культури засобами інноваційних технологій
РФ Ахметов, ВК Шаверський
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 50-52, 2007
162007
Тренажерні комплекси в системі підготовки стрибунів у висоту високого класу
РФ Ахметов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
162004
Силовая подготовка спортсменов-гиревиков и ее связь с эффективностью тренировочного процесса
РФ Ахметов, ВН Романчук, КВ Пронтенко, АМ Боярчук
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2010
122010
Сучасні підходи до вдосконалення спортивної техніки
РФ Ахметов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
92012
Повышение точности раннего прогноза результативности спортсменов на базе расширения и динамической интерполяции их информативных физических параметров
РФ Ахметов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2004
92004
Технічні пристрої і тренажери для груп спортивного вдосконаленняз легкої атлетики педагогічного університету: Навчальний посібник
РФ Ахметов
Житомир, 2002
92002
Сучасні біомеханічні технології в практиці підготовки спортсменів
РФ Ахметов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
82011
К вопросу усовершенствования педагогического контроля за тренировочным процессом спортсменов
РФ Ахметов
Материалы VIII Международного научного конгресса" Современный олимпийский …, 2004
82004
Теоретико-методичнi основи управлiння багаторiчною пiдготовкою стрибунiв у висоту високого класу: Монографiя
РФ Ахметов
72005
Управління тренувальним процесом на основі аналізу взаємозв’язку спеціальної фізичної та технічної підготовленості кваліфікованих спортсменів
Т Кутек, Р Ахметов
Житомир: Вид-во ФОП Євенок ОО, 2016
62016
Вдосконалення методів педагогічного контролю за рівнем швидкісно-силових якостей студентів-спортсменів
РФ Ахметов
Оптимізація процесу фізичного виховання в системі вищої і середньої освіти …, 2010
62010
До питання раціоналізації системи спортивної підготовки за допомогою технічних пристроїв та тренажерів
РФ Ахметов
Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук …, 2001
62001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20