Кафедра підприємництва і торгівлі
Кафедра підприємництва і торгівлі
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми логістичного управління торговельним підприємством: монографія
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонДУЕТ 322, 54, 2005
1342005
Логістичне управління підприємством: теоретико-методологічні аспекти: монографія
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004
1112004
Формирование бизнес-модели предприятия: учебник
ЛВ Фролова, ЕС Кравченко
К.: Центр учебной литературы, 2012
552012
Логістичне управління торговельним підприємством: теорія та методологія
ЛВ Фролова
дис... д-ра екон. наук 8 (05), 2005
402005
Механiзми логiстичного управлiння торговельним пiдприємством
ЛВ Фролова
312005
Логiстичне управлiння пiдприємством: теоретико-методологiчнi аспекти: монографiя
ЛВ Фролова
222004
Ефективність управління фінансовими результатами торговельних підприємств: монографія
ЛВ Фролова, ЛВ Семерунь
Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2011
192011
Mekhanizmy lohistychnoho upravlinnya torhovelnym pidpryyemstvom [Mechanisms logistics management trading company]
LV Frolova
Donetsk, DonDUET [in Ukrainian], 2005
19*2005
Економічна діагностика діяльності підприємств: методичний та практичний інструментарій: навч. посіб.
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонНУЕТ, 2007
172007
Управління витратами обігу торговельних підприємств на основі компетентнісного підходу: монографія
ЛВ Фролова
Донецьк: вид-во «Вебер»(Донецька філія), 2009
162009
Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций: особенности и основные направления
ЛА Мелихова, ЛВ Фролова
Финансы и кредит, 2010
152010
Проблеми формування товарних запасів на торговельному підприємстві в умовах нестабільності
ЛВ Фролова
Торгівля і ринок України: зб. наук. праць.–Донецьк: Вид-во ДонНУЕТ.–2009 …, 2009
152009
Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні
СО Єрмак, ОО Лісніченко
Ефективна економіка, 2015
142015
Управління потенціалом підприємства: навч. посіб.
ЛВ Фролова
Донецьк: ДонНУЕТ, 2009
142009
Lohistychne upravlinnia pidpryiemstvom: teoretyko-metodolohichni aspekty [Logistics business management: theoretical and methodological aspects]
LV Frolova
Donetsk: DonDUET, 2004
142004
Ресурсный потенциал предприятия
АА Садеков, ЛВ Фролова, ЛВ Шаруга
Донецк: ООО «Китис, 1998
141998
Удосконалення механізму реалізації управлінських рішень на підприємстві
ЛВ Фролова, НІ Алєксєєва
Європейський вектор економічного розвитку, 234-243, 2013
132013
Матрична модель діагностики ефективності управління фінансовими результатами
ЛВ Фролова, ЛВ Семерунь
Вісник ДонНУЕТ.–Донецьк: ДонНУЕТ, 47, 2010
132010
Концептуальні основи ефективного управління оборотним капіталом на підприємствах роздрібної торгівлі побутовим обладнанням
СО Єрмак
Вісник Донецького університету економіки та права, 76-83, 2008
122008
Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств:[монографія]
ЛВ Фролова
Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 2010
102010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20