Подписаться
Нагорний Є. І., Нагорный Е. И., Nagornyi Ye. I.
Нагорний Є. І., Нагорный Е. И., Nagornyi Ye. I.
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями
СН Ильяшенко
Сумський державний університет, 2013
46*2013
Інновації в маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, НВ Івашова, ЄІ Нагорний
Вид-во СумДУ, 2013
202013
Проблеми підвищення результативності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств
ОС Тєлєтов, ЄІ Нагорний
НТУУ" КПІ", 2010
202010
Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія
СМ Ілляшенко
Суми: Папірус, 2013
182013
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств
ЮС Шипуліна, ВВ Божкова, ТА Васильєва, МП Денисенко, ...
ТОВ" Друкарський дім" Папірус", 2012
182012
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
182010
Науково-методичні засади маркетингового тестування промислової інноваційної продукції
ЄІ Нагорний
Вид-во СумДУ, 2011
162011
Теорія мотивації
ОВ Прокопенко
СумДУ, 2006
14*2006
Управління знаннями в контексті підвищення рівня потенціалу інноваційного розвитку організації
СМ Ілляшенко, ЮС Шипуліна, НС Ілляшенко, ЄІ Нагорний
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 98-103, 2018
122018
Порівняльний аналіз показників інноваційної активності України та інших країн світу
ЄІ Нагорний, ЛЮ Сагер, ЛО Сигида
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
122017
Формування поняття «маркетингове тестування» в контексті створення нової продукції
ЄІ Нагорний, ОС Тєлєтов
Видавництво Хмельницького національного університету, 2009
122009
Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства
ОС Тєлєтов, ЄІ Нагорний
Видавництво СумДУ, 2008
122008
Маркетингові дослідження міського пасажирського транспорту
ОС Тєлєтов, ЄІ Нагорний
" ВТД" Університетська книга", 2007
122007
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
112008
Теоретичні засади маркетингового тестування товарної інновації на етапах інноваційного циклу
ЄІ Нагорний
" ВТД" Університетська книга", 2008
112008
Knowledge management in the context of raising the level of potential of the organization› s innovative development
SM Illiashenko, YS Shypulina, NS Illiashenko, YI Nahornyi
Bulletin of Khmelnytskyi National University. Economic sciences 3 (2), 98-103, 2018
92018
Научные основы маркетинга инноваций
СН Ильяшенко, ВВ Божкова, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ОВ Прокопенко, ...
ООО" Печатный дом" Папирус", 2013
82013
Рівень новизни товару як один із показників доцільності тестування нових товарів
ЄІ Нагорний
Видавництво Дніпропетровського національного університету, 2009
72009
Засадничі аспекти визначення перспективних напрямів продукування нових знань як основи інноваційного розвитку
СМ Ілляшенко, ЮС Шипуліна, НС Ілляшенко, ЄІ Нагорний
Bulletin of Sumy National Agrarian University, 99-105, 2018
52018
Патентно-кон’юнктурні дослідження рівня та значення новизни розроблюваної продукції промислових підприємств
ЄІ Нагорний
Маркетинг і менеджмент інновацій, 58-63, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20