Підписатись
Владислав Сергійович Шишкін
Владислав Сергійович Шишкін
к.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ
Підтверджена електронна адреса в idss.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій (колективна науково-аналітична монографія)/За ред. ЕМ Лібанової
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2006
642*2006
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір (колективна монографія)/За ред. Е. Лібанової
колектив авторів
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316, 2008
267*2008
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
ВС Лібанова, ЕМ Макарова, ОВ Черенько, ЛМ Шишкін
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України …, 2010
252*2010
Рівень життя населення України
ООЗ ЛМ Черенько, ВС Шишкін, СВ Полякова, АГ Реут, ОІ Крикун, ОВ Рєвнівцева ...
К.: ТОВ “Видавництво “Консультант, 428, 2006
165*2006
Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу
ТВН ЕМ Лібанова, ЛМ Черенько, ВС Шишкін, ВС Заяць, ЮЛ Когатько, ОА ...
ЕМ Лібанової.− К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи …, 2012
154*2012
Зовнішні трудові міграції населення України
ШВС Лібанова ЕМ, Позняк ОВ, Макарова ОВ
К.: РВПС України НАН України, 206, 2002
145*2002
Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан
ЕМ Лібанова, НС Власенко, ОС Власюк
К.: СПД Савчина, 2002
136*2002
Людський розвиток в Україні: 2003. Щорічна науково-аналітична доповідь /За ред. ЕМ Лібанової
колектив авторів
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат …, 2004
115*2004
Соціально-демографічні проблеми українського села
Н України
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 12-25, 2007
103*2007
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ: у 2 т./відп. за вип. ЛМ Черенько, ОВ Макарова; за ред. ЕМ Лібанової
Л розвиток в Україні
К.: Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. МВ Птухи НАН України 1, 2012
99*2012
Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект
ЕМ Лібанова, ОВ Макарова, ЛМ Черенько, СВ Полякова, ВСШ інші
Інститут демографї та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, 2015
96*2015
Людський розвиток в Україні: історичний вимір трансформації державної соціальної політики (колективна монографія)/за ред. ЕМ Лібанової
ВС Лібанова, ЕМ Макарова, ОВ Черенько, ЛМ Шишкін
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2014
88*2014
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь
ОСО за заг. ред. ВМ Гейця, АІ Даниленка, МГ Жулинського, ЕМ Лібанової
К.: НВ НБУВ, 687, 2009
72*2009
Демографічна криза в Україні її причини та наслідки /За ред. академіка НАН України СІ Пирожкова
ШВС Пирожков СІ, Лібанова ЕМ, Позняк ОВ, Макарова ОВ
Київ: ІВЦ. Державний комітет статистики України, 2003
58*2003
Щорічна державна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище сімей та стан реалізації державної сімейної політики …
С сімей в Україні
Запоріжжя, ТОВ «Друкарня «Друкарський світ, 2011
472011
Демографічні перспективи України: 2000-2075 роки
ЕМ Лібанова, ОВ Макарова, ОВ Позняк, ПЄ Шевчук, ВС Шишкін
Зайнятість та ринок праці: Міжвід. наук. зб.–К.: РВПС України НАН України …, 1999
291999
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 року: в 2 т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: РВПС 1, 292, 2000
17*2000
Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України
НТВ Черенько Л.М., Полякова С.В., Шишкін В.С., Реут А.Г., Васильєв О.А ...
https://www.idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf, 2020
15*2020
Бідність населення України за житловими умовами
ВС Шишкін
Демографія та соціальна економіка, 51-64, 2016
15*2016
аналіз та рекомендації для політики (на основі моніторингу щодо економічної нерівності домогосподарств та доступу дітей до послуг соціальної сфери)/[ЛМ Черенько, СВ Полякова …
Н можливості дітей в Україні
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2011
142011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20