Подписаться
Трускавецкий Роман Степанович
Трускавецкий Роман Степанович
ННЦ "Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції. Монографія.
РС Трускавецький
65*2003
Торфові ґрунти і торфовища України (монографія)
РС Трускавецький
Харків: «Міськдрук», 2010
562010
Ґрунтознавство. Підручник
ДГ Тихоненко, МО Горін, ЛМ І., РС Трускавецький, ВІ Канівець
35*2005
Буферна здатнiсть ґрунтiв та їх основнi функцiї
РС Трускавецький
172003
Особенности и направление трансформации мелиорируемых торфяных почв Полесья и Лесостепи УССР
РС Трускавецкий
Почвоведение 7, 112-120, 1980
131980
Меліорація ґрунтів в Україні: стан, проблеми, перспективи
СА Балюк, РС Трускавецький, МІ Ромащенко
Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник …, 2010
122010
Основи управління родючістю ґрунтів
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
Основи управління родючістю ґрунтів Монографія за наук. ред..Р.С …, 2016
112016
Основи управління родючістю ґрунтів: монографія; за ред
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
РС Трускавецького. Харків: ФОП Бровін ОВ, 2016
102016
Ресурсозберігаючі технології хімічної меліорації ґрунтів в умовах земельної реформи
РС Трускавецький, СА Балюк
К.: УААН 69, 2000
82000
Меліорація ґрунтів систематика, перспективи, інновації
СА Балюк, МІ Ромащенко, РС Трускавецький
Херсон: Грінь ДС, 2015
72015
Сarbon Budget of Drained Peat Bogs in Ukrainian Polesie
RS Truskavetski
Eurasian Soil Science 47 (7), 687-693, 2014
72014
Оціночні показники кислотно-основної буферності ґрунтів
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
Агрохімія і ґрунтознавство.-2003.-Вип 64, 12-16, 2003
72003
Буферность плодородия почв осушенных торфяников УССР и методы их оценки
РС Трускавецкий
Почвоведение, 63-72, 1983
71983
Хімічна меліорація ґрунтів (концепція інноваційного розвитку)
СА Балюк, РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
Харків: Міськдрук, 2012
62012
Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин
МД Безуглий, СА Балюк, РС Трускавецький
Вісник аграрної науки, 5-12., 2012
62012
Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин
МД Безуглий, СА Балюк, РС Трускавецький
Вісник аграрної науки, 5-10, 2012
62012
Порушення газорегуляторних функцій гідроморфних ґрунтів під впливом дренажу та обробітку
РС Трускавецький, ВВ Шимель
Вісник ХНАУ: ґрунтознавство, 152-156, 2001
62001
Еволюція гідроморфних ґрунтів під дією антропогенних факторів
РС Трускавецький
Ґрунти Волинської області.–Луцьк: Вежа, 122-128, 1999
61999
Системне управління трансформаційною спрямованістю та родючістю ґрунтів
С Балюк, Р Трускавецький
Вісник аграрної науки 93 (10), 10-16, 2015
52015
Локальне окультурювання ґрунтів як ефективний прийом гармонізації їх основних функцій
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко, НФ Чешко, ВМ Калiнiченко
Агрохімія і ґрунтознавство.–2011.–Вип 75, 85-90, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20