Трускавецкий Роман Степанович
Трускавецкий Роман Степанович
ННЦ "Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції. Монографія.
РС Трускавецький
54*2003
Торфові ґрунти і торфовища України (монографія)
РС Трускавецький
Харків: «Міськдрук», 2010
46*2010
Ґрунтознавство. Підручник
ДГ Тихоненко, МО Горін, ЛМ І., РС Трускавецький, ВІ Канівець
25*2005
Буферна здатнiсть ґрунтiв та їх основнi функцiї
РС Трускавецький
172003
Основи управління родючістю ґрунтів: монографія; за ред
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
РС Трускавецького. Харків: ФОП Бровін ОВ, 2016
112016
Меліорація ґрунтів в Україні: стан, проблеми, перспективи
СА Балюк, РС Трускавецький, МІ Ромащенко
Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник …, 2010
102010
Особенности и направление трансформации мелиорируемых торфяных почв Полесья и Лесостепи УССР
РС Трускавецкий
Почвоведение, 112-120, 1980
101980
Основи управління родючістю ґрунтів
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
Основи управління родючістю ґрунтів Монографія за наук. ред..Р.С …, 2016
82016
Порушення газорегуляторних функцій гідроморфних ґрунтів під впливом дренажу та обробітку
РС Трускавецький, ВВ Шимель
Вісник ХНАУ: ґрунтознавство, 152-156, 2001
72001
Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин
МД Безуглий, СА Балюк, РС Трускавецький
Вісник аграрної науки, 5-12., 2012
62012
Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин
МД Безуглий, СА Балюк, РС Трускавецький
Вісник аграрної науки, 5-10, 2012
62012
Ресурсозберігаючі технології хімічної меліорації ґрунтів в умовах земельної реформи
РС Трускавецький, СА Балюк
К.: УААН 69, 2000
62000
Еволюція гідроморфних ґрунтів під дією антропогенних факторів
РС Трускавецький
Ґрунти Волинської області.–Луцьк: Вежа, 122-138, 1999
61999
Мобілізація фосфору фосфоритів під впливом технології локального окультурення ґрунту
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко, Ч НФ
Агрохімія і ґрунтознавство.–2002.-Вип 63, 67-72, 2002
52002
Продуктивні функції ґрунтів та їх буферні властивості
РС Трускавецький
Агрохімія і ґрунтознавство: Спец. випуск до VІ з’їзду УТГА (м. Умань, 1-5 …, 2002
52002
Оціночні показники кислотно-основної буферності ґрунтів
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
Агрохімія і ґрунтознавство.–2003.–Вип 64, 12-16, 0
5
Сarbon Budget of Drained Peat Bogs in Ukrainian Polesie
RS Truskavetski
Eurasian Soil Science 47 (7), 687-693, 2014
42014
Локальне окультурювання – ефективний прийом відтворення родючості ґрунту.
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко, СІ Христенко, ОІ Маклюк, ...
Міжвідомчий науковий тематичний збірник "Агрохімія і ґрунтознавство", С. 37-43., 2005
42005
Буферность плодородия почв осушенных торфяников УССР и методы их оценки
РС Трускавецкий
Почвоведение, 63-72, 1983
41983
Баланс углерода в осушенных торфяниках украинского полесья
РС Трускавецкий
Почвоведение, 829-829, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20