Трускавецкий Роман Степанович
Трускавецкий Роман Степанович
ННЦ "Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского"
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Буферна здатність ґрунтів та їх основні функції. Монографія.
РС Трускавецький
57*2003
Торфові ґрунти і торфовища України (монографія)
РС Трускавецький
Харків: «Міськдрук», 2010
49*2010
Ґрунтознавство. Підручник
ДГ Тихоненко, МО Горін, ЛМ І., РС Трускавецький, ВІ Канівець
33*2005
Буферна здатнiсть ґрунтiв та їх основнi функцiї
РС Трускавецький
172003
Основи управління родючістю ґрунтів: монографія; за ред
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
РС Трускавецького. Харків: ФОП, 2016
112016
Меліорація ґрунтів в Україні: стан, проблеми, перспективи
СА Балюк, РС Трускавецький, МІ Ромащенко
Агрохімія і грунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник …, 2010
112010
Особенности и направление трансформации мелиорируемых торфяных почв Полесья и Лесостепи УССР
РС Трускавецкий
Почвоведение, 112-120, 1980
111980
Основи управління родючістю ґрунтів
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
Основи управління родючістю ґрунтів Монографія за наук. ред..Р.С …, 2016
72016
Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин
МД Безуглий, СА Балюк, РС Трускавецький
Вісник аграрної науки, 5-12., 2012
62012
Ґрунти та їхня родючість у правовому полі земельно-ринкових відносин
МД Безуглий, СА Балюк, РС Трускавецький
Вісник аграрної науки, 5-10, 2012
62012
Порушення газорегуляторних функцій гігроморфних ґрунтів під впливом дренажу та обробітку
РС Трускавецький, ВВ Шимель
В: Вісник ХНАУ: Ґрунтознавство, 152-156, 2001
62001
Ресурсозберігаючі технології хімічної меліорації ґрунтів в умовах земельної реформи
РС Трускавецький, СА Балюк
К.: УААН 69, 2000
62000
Еволюція гідроморфних ґрунтів під дією антропогенних факторів
РС Трускавецький
Ґрунти Волинської області.–Луцьк: Вежа, 122-138, 1999
61999
Буферность плодородия почв осушенных торфяников УССР и методы их оценки
РС Трускавецкий
Почвоведение, 63-72, 1983
61983
Оціночні показники кислотно-основної буферності ґрунтів
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко
Агрохімія і ґрунтознавство.–2003.–Вип 64, 12-16, 0
6
Сarbon Budget of Drained Peat Bogs in Ukrainian Polesie
RS Truskavetski
Eurasian Soil Science 47 (7), 687-693, 2014
52014
Морфогенетичні особливості та використання заплавних ґрунтів лівобережного лісостепу України/Роман Трускавецький
РС Трускавецький
Ґенеза, географія та екологія ґрунтів: збірник наук. праць.–Львів, 559-566, 2008
52008
Мобілізація фосфору фосфоритів під впливом технології локального окультурення ґрунту
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко, Ч НФ
Агрохімія і ґрунтознавство.-2002.-Вип 63, 67-72, 2002
52002
Системне управління трансформаційною спрямованістю та родючістю ґрунтів
С Балюк, Р Трускавецький
Вісник аграрної науки 93 (10), 10-16, 2015
42015
Локальне окультурювання – ефективний прийом відтворення родючості ґрунту.
РС Трускавецький, ЮЛ Цапко, СІ Христенко, ОІ Маклюк, ...
Міжвідомчий науковий тематичний збірник "Агрохімія і ґрунтознавство", С. 37-43., 2005
42005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20