Валерій Мачуський
Валерій Мачуський
Інститут проблем виховання НАПН України, завідувач лабораторії, канд. пед. наук, ст. наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене ipv.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності в позашкільних закладах
ВВ Мачуський
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 07/Ін-т педагогіки АПН України, 2001
272001
Формування творчої активності старшокласників у клубах позашкільних навчальних закладів: навч.-метод. посіб.
ВВ Мачуський, ВЮ Гаврилюк
Біла Церква: КОІПОПК, 2006
92006
Історико-правові основи виникнення страхування: Руська правда і Жалувана грамота містам
В Мачуський
Юридична Україна, 10-16, 2007
72007
Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник
Б Дратвер, ДО Закатнов, ВВ Мачуський, НО Пасічник
В. Винниченка. Кіровоград, 2003
62003
Стратегічні напрями удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів в роботі лабораторії позашкільної освіти
ВВ Мачуський
Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Педагогічні …, 2015
52015
Соціальнопедагогічні основи діяльності позашкільних закладів у сучасних умовах: Науково-методичний посібник
АЙ Сиротенко, ГП Пустовіт, ВВ Мачуський
Київ:" Грамота, 2005
52005
Структурні компоненти та критерії оцінки готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності
В Мачуський
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2001
42001
Професійна компетентність педагога позашкільного навчального закладу
ВВ Мачуський
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 6-14, 2014
32014
Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу
ВВ Вербицький, АЕ Бойко, АВ Корнієнко, ОВ Литовченко, ...
" Друкарня Мадрид", 2015
22015
Сучасне розуміння компетентнісного підходу у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників
ВВ Мачуський
НАІР, 2013
22013
Теоретичний аналіз поняття первинного професійного досвіду учнів
ВВ Мачуський
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 1 (14 …, 2010
22010
Політична еліта: визначення стратегічного курсу України на сучасному етапі
В Мачуський
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2017
12017
Науково-методичне забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів
ВВ Мачуський
НАІР, 2017
12017
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
НМ Авшенюк, ОВ Аніщенко, МВ Артюшина, ГО Балл, ЛД Березівська, ...
Педагогічна думка, 2016
12016
Визначення поняття компетентність: теоретичний аспект
ВВ Мачуський
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 483-490, 2013
12013
Формування первинного професійного досвіду в технічній діяльності у вихованців позашкільних навчальних закладів
ВВ Мачуський
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 1 (16 …, 2012
12012
Особливості застосування особистісного підходу в допрофесійній підготовці вихованців позашкільних навчальних закладів
ВВ Мачуський
Тіповіт, 2011
12011
Допрофесійна підготовка учнівської молоді: теоретичний аспект
ВВ Мачуський
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 2 (13 …, 2009
12009
VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВА ЕЛІТА У РОЗВИТКУ ДЕРЖАВ»
ВВ МАЧУСЬКИЙ
Вісник Національної академії педагогічних наук України 2 (2), 2020
2020
Mодернізація освітнього процесу в закладах позашкільної освіти: шляхи реалізації
ВВ Мачуський
НАІР, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20