Підписатись
Валерій Мачуський
Валерій Мачуський
Інститут проблем виховання НАПН України, завідувач лабораторії, канд. пед. наук, ст. наук
Підтверджена електронна адреса в ipv.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності в позашкільних закладах
ВВ Мачуський
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2001
452001
Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі
ВГ Кремень, СО Сисоєва, ІД Бех, ОЛ Вознесенська, НВ Гавриш, ...
Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (2), 1-30, 2022
252022
Формування творчої активності старшокласників у клубах позашкільних навчальних закладів: навч.-метод. посіб.
ВВ Мачуський, ВЮ Гаврилюк
Біла Церква: КОІПОПК, 2006
172006
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
162021
Історико-правові аспекти виникнення страхування: Руська правда і Жалувана грамота містам
ВВ Мачуський
Юридична Україна, 10-16, 2007
142007
Концепція виховання дітей та молоді в цифровому просторі. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4 (2), 1-30
ВГ Кремень, СО Сисоєва, ІД Бех, ОЛ Вознесенська, НВ Гавриш, ...
92022
Стратегічні напрями удосконалення науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів в роботі лабораторії позашкільної освіти
ВВ Мачуський
Науковий вісник Національного еколого-натуралістичного центру. Педагогічні …, 2015
92015
Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник/Борис Дратвер, М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка
Б Дратвер, ДО Закатнов, ВВ Мачуський, НО Пасічник
В. Винниченка. Кіровоград, 2003
92003
Структурні компоненти та критерії оцінки готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності
В Мачуський
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2001
82001
Академічне підприємництво в Україні: поняття та суб’єкти
ВВ Мачуський
Business Law Electronic Resource, 2018
72018
Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей
ВВ Мачуський, ВВ Вербицький, АЕ Бойко, АВ Корнієнко, ...
" Друкарня Мадрид", 2015
72015
Професійна компетентність педагога позашкільного навчального закладу
ВВ Мачуський
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 6-14, 2014
72014
Наскрізна навчальна програма з позашкільної освіти оздоровчого напряму «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій»
АВ Корнієнко, ВВ Мачуський, ВВ Вербицький
Київ: Інститут проблем виховання НАПН України. https://cutt. ly/5N8Ppik, 2022
62022
Визначення поняття компетентність: теоретичний аспект
ВВ Мачуський
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 483-490, 2013
62013
Теоретичний аналіз поняття первинного професійного досвіду учнів
ВВ Мачуський
Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді 1 (14 …, 2010
62010
Соціальнопедагогічні основи діяльності позашкільних закладів у сучасних умовах: Науково-методичний посібник
АЙ Сиротенко, ГП Пустовіт, ВВ Мачуський
Київ:" Грамота, 2005
62005
Взаємне страхування: організаційно-правові аспекти
ВВ Мачуський
Право України, 63-65, 2008
52008
Методичні рекомендації для позашкільної освіти «Основи безпеки життєдіяльності в умовах бойових дій» URL: https://mon. gov. ua/storage/app/media/news/2022/04/01/Metod. rekom …
ВВ Вербицький, АВ Корнієнко, ВВ Мачуський
Osnovy. bezp. zhyttyediyal. v. umovakh. boyovykh. diy 1, 22, 0
5
Компетентнісний підхід у навчально-виховному процесі позашкільного навчального закладу
ВВ Вербицький, АЕ Бойко, АВ Корнієнко, ОВ Литовченко, ...
" Друкарня Мадрид", 2015
42015
Політична еліта: визначення стратегічного курсу України на сучасному етапі
В Мачуський
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2017
32017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20