Наталія Медвідь / Natalia Medvid / Медвідь Н.С. (ORCID iD 0000-0002-9251-3238)
Наталія Медвідь / Natalia Medvid / Медвідь Н.С. (ORCID iD 0000-0002-9251-3238)
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка / Olexander Dovzhenko
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лінгвокультуреми в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ ст.
НС Медвідь
НПУ імені МП Драгоманова, 2009
212009
Особенности лексикона официально-делового стиля
СМ Наталия
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 1 (1-2), 2014
62014
Основні аспекти дослідження мови ділових документів ХVІІ–ХVІІІ ст.
НС Медвідь
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2013
42013
Православно-християнські лінгвокультуреми як елементи образності української соціально-психологічної прози І половини ХХ століття (соціально-психологічна проза)/Медвідь НС
НС Медвідь
Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. Вип 18, 195-198, 2009
42009
Типологія української ділової писемності гетьманської доби
Н Медвідь
Теоретична і дидактична філологія, 282-291, 2013
22013
МОВА КАНЦЕЛЯРІЙ ГЕТЬМАНЩИНИ
Н Медвідь
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 26-28, 2020
2020
Концепт «родина» в мовній картині світу Олександра Довженка
НС Медвідь
ІХ Довженківські читання: збірник наукових праць Глухівського національного …, 2019
2019
Концепт «родина» в мовотворчості Олександра Довженка
НС Медвідь
Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки: монографія, С.313−322, 2019
2019
The language of business Hetmanate documents
НС Медвідь
International scientific and practical conference «Research of different …, 2019
2019
Лінгвофілософські засади становлення лінгвокультурології
НС Медвідь
Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями …, 2019
2019
Антропоцентрична парадигма лінгвокультурології
НС Медвідь
Переяславська мовознавча толока: тези І Міжнародної науково-практичної …, 2019
2019
Сполучникова система української ділової мови ХVІІ – ХVІІІ ст.
НС Медвідь
Таврійські філологічні наукові читання: матеріали міжнародної науково …, 2019
2019
ЛЕКСИЧНІ МАРКЕРИ ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ У СУЧАСНІЙ ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ
НС Медвідь
MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS, 129, 2018
2018
Ремінська Юлія Юріївна–практикуючий філолог
ОМ Коломієць, ІО Крикніцька, ОВ Круть, АЮ Курлова, ОВ Лабенко, ...
Львівський філологічний часопис, 298, 2018
2018
Дипломатичні документи Гетьманщини
Н Медвідь
Південний архів. Філологічні науки, 26-30, 2018
2018
Суспільно-економічна лексика ділової документації гетьманщини
НС Медвідь
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 59-61, 2018
2018
Структурні типи антропонімів у документах Павла Полуботка
НС Медвідь
Львівський філологічний часопис, 167-169, 2018
2018
Становлення терміносистеми документної лінгвістики
КМЮ Медвідь Наталія Сергіївна
Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково …, 2018
2018
Батуринсько-глухівський період в історії української мови ХVІІ – ХVІІІ ст.
НС Медвідь
International research and practice conference «Modern philology: relevant …, 2017
2017
Народнорозмовна лексика у мові українських ділових документів XVІІ-XVІІІ ст.
НС Медвідь
Дивослово 9 (9), С. 42-45, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20