Алла Іванівна Литвиненко, Алла Ивановна Литвиненко, Alla Lytvynenko(orcid.org/0000-0002-8572-4774)
Алла Іванівна Литвиненко, Алла Ивановна Литвиненко, Alla Lytvynenko(orcid.org/0000-0002-8572-4774)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Музична культура Полтавщини ХІХ-початку ХХ століття в аспектах регіонального джерелознавства
АІ Литвиненко
232006
Полтавщина: музична культура (ХІХ–початок ХХ століття)
АІ Литвиненко
122011
Испытание новых биопрепаратов в борьбе с фузариозом колоса
ИИ Новикова, ВГ Иващенко, ГВ Калько, ИВ Бойкова, ЛА Назаровская, ...
Микология и фитопатология 28 (1), 70-79, 1994
101994
Музична культура Полтавщини XIX–початку ХХ століття в аспектах регіонального джерелознавства
АІ Литвиненко
автореф. дис.... канд. мистецтвознавства: 17.00. 01/АІ Литвиненко, 2006
72006
Феномен" чайлдфри" и проблемы рождаемости в современной России
ТН Голубова, ЗР Махкамова, АИ Литвиненко
Таврический медико-биологический вестник 19 (4), 2016
62016
Історичні шляхи становлення регіоналістики в українській культурі й музикознавстві
А Литвиненко
Студії мистецтвознавчі, 7-14, 2012
42012
Митець у тоталітарному режимі (лабіринтами професійної долі Володимира Кабачка)
АІ Литвиненко
Young 38 (11), 2016
32016
Європейські традиції професіоналізації та музично-просвітницька діяльність Полтавського відділення ІРМТ
АІ Литвиненко
32008
Образ жизни губернии глазами мемуариста
АИ Литвиненко
ScienceRise 2 (1 (19)), 2016
22016
Українська регіоналістика в періодиці та архівних джерелах (на прикладі Полтавщини кінця ХІХ–початку ХХ століть)
АІ Литвиненко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2015
22015
Камерне виконавство як чинник культуротворення (на прикладі музичної культури Полтавщини ХІХ–початку ХХ століть)
AI Litvinenko
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 188-194, 2012
22012
Кінознавчі студії Любомира Госейка: культурологічний аналіз
T Kohan
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури, 67-74, 2010
22010
Полтавщина періоду національного відродження (кінець ХІХ–початок ХХ століть): соціокультурний розвиток регіону
АІ Литвиненко
22002
Л. Лісовський і музичне життя Полтави на зламі ХІХ–ХХ ст.
АІ Литвиненко
22001
Полтавщина як осередок формування національно-культурної ідентичності українців кінця ХІХ–початку ХХ століть
АІ Литвиненко
Актуальні проблеми сучасного культурно-освітнього простору./зб. ст. і матер …, 2019
12019
До проблеми становлення регіональної культури Полтавщини ХІХ століття
АІ Литвиненко
Молодий вчений 52 (12), 113, 2017
12017
Інформаційний потенціал джерел особового походження у вивченні регіональної культури
АІ Литвиненко
12014
Митець і регіон: діалог в умовах міжкультурної взаємодії
АІ Литвиненко
12013
Актуальні проблеми розвитку вітчизняної музичної регіоналістики
АІ Литвиненко
12013
Полтавское отделение ИРМО: музыкально-просветительская деятельность
АИ Литвиненко, АІ Литвиненко
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20