Інна Доценко
Інна Доценко
Khmelnytskyi National University (Хмельницкий национальный университет), факультет економіки і
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства
З Якубович
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 81-86, 2010
322010
Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства
РС Квасницька, ІО Доценко
Вісник Хмельницького національного університету 1 (2), 34-38, 2009
262009
Формування системи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства з урахуванням впливу підприємницьких ризиків
ІО Доценко
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 69-78, 2013
172013
Стратегічне управління фінансово-економічною безпекою підприємства
ІО Доценко, ОП Мельничук
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 79-84, 2018
142018
Методичні основи оцінки ризиків підприємницької діяльності як складової частини системи управління економічною безпекою підприємства
ІО Доценко
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2011
122011
Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів загроз на рівень економічної безпеки підприємства
ІО Доценко
Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування, 227-230, 2010
82010
Сутність та значення кредитної діяльності банку у сучасних умовах економічного розвитку
ІО Доценко, ВВ Доценко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні…, 2017
62017
Зарубіжний досвід фінансового забезпечення соціального захисту населення
І Доценко, Р Кукурічко
Фінансовий простір, 322-325, 2015
52015
Сучасні тенденції розвитку банківського споживчого кредитування в Україні
ІО Доценко
Мукачівський державний університет, 2018
42018
Сучасний стан i перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Хмельницької області
ІО Доценко
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012
42012
Застосування бенчмаркінгу як інструменту впровадження інноваційних процесів на підприємстві
ІО Доценко
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2016
32016
Законодавчі умови надання державної допомоги сім’ям з дітьми
ІО Доценко
Хмельницький національний університет, 2015
32015
Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства
ІО Доценко
Черкаський державний технологічний університет, 2012
32012
МОДЕРНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ІО Доценко
Управління соціально-економічними трансформаціями господарських, 53, 2019
12019
Бенчмаркінг в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства
ІО Доценко
12018
Грошово-кредитна безпека як складова фінансової безпеки держави
ІО Доценко
12015
Система медичного страхування в Україні
ІО Доценко
12014
Місце і роль недержавних пенсійних фондів в системі пенсійного забезпечення
ІО Доценко
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 89-92, 2014
12014
Якісні методи оцінки ризиків в системі управління підприємством
ІО Доценко
12012
Аналітико-методичні інструменти дослідження фінансово-економічної безпеки підприємства
ІО Доценко
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20