Follow
Сергій Ящук
Сергій Ящук
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання
ОМ Коберник, СМ Ящук
Коберник ОМ, Ящук СМ–Умань, 2001
1012001
Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі проектно-технологічної діяльності
СМ Ящук
Рідна школа 4, 9-11, 2004
692004
Виконання основних етапів проектування на уроках трудового навчання
СМ Ящук
Трудова підготовка в закладах освіти 2, 13-16, 2003
572003
Методика навчання учнів 5-9 класів проектуванню в процесі вивчення технології обробки деревини і металу: Навчальнометодичний посібник
ОМ Коберник, ВВ Бербец, ВК Сидоренко, СМ Ящук
Умань: УДПУ, 2004
322004
Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання
СМ Ящук
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2004
322004
Професійна підготовка викладача загальнотехнічних дисциплін: теоретичний аспект
СМ Ящук
312015
Професійна підготовка магістрів технологічної освіти: теорія та методика: монографія/Сергій Миколайович Ящук
СМ Ящук
Умань: ФОП Жовтий ОО 215, 2015
222015
Наукові засади теорії та методики навчання технологій: навчальний посібник
ОМ Коберник, СМ Ящук
ОМ Коберник, СМ Ящук.–Умань: ФОП Жовтий ОО, 2013
192013
Теоретико-методичні засади професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах
СМ Ящук
112016
Методика органiзацiї проектно-технологiчної дiяльностi учнiв на уроках трудового навчання
ОМ Коберник, СМ Ящук
Умань, 2001
102001
Компетентнісний підхід у підготовці магістрів технологічної освіти
С Ящук
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 341-348, 2012
92012
Проектування і виготовлення учнями виробів з металу
ОМ Коберник, СМ Ящук
Трудова підготовка в закладах освіти, 29-32, 2002
92002
Формування основ технологічної культури учнів під час проектування і виготовлення об’єктів праці
СМ Ящук
Психологопедагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. УДПУ.–К …, 2005
72005
Підготовка студентів до організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання
СМ Ящук
Педагогіка вищої та середньої школи: Зб. наук. праць, 174-180, 2008
62008
Методика проектного навчання в 5 класі під час вивчення технології обробки деревини
СМ Ящук
Трудова підготовка в закладах освіти, 6-10, 2006
62006
Суть та структура проектно-технологічної діяльності учнів
СМ Ящук
Збірник наук, праць УДПУ. Київ: Наук, світ, 298-304, 2002
62002
Проектна діяльність та її місце у професійній підготовці магістрів технологічної освіти
СМ Ящук
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2012
52012
Особливості моделювання процесу професійної підготовки магістрів технологічної освіти у вищих педагогічних навчальних закладах
СМ Ящук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 432-440, 2015
42015
Професійна підготовка магістрів: сучасний стан та проблеми
СМ Ящук
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2013
42013
Умови формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього магістра технологічної освіти
СМ Ящук
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20