Лукіна Т.О., Тетяна Лукіна, Лукіна Тетяна Олександрівна, Лукина Татьяна
Лукіна Т.О., Тетяна Лукіна, Лукіна Тетяна Олександрівна, Лукина Татьяна
д. держ. упр., професор, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, ДВНЗ
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моніторинг якості освіти: теорія і практика
Т Лукіна, ОО Патрикеєва
К.: Шкільний світ, 2006
1592006
Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні
ПРИП УКРАЇНИ
1362004
Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу: метод. посіб
ТО Лукіна
К.: Академія, 22-24, 2004
342004
Технології діагностики та оцінювання навчальних досягнень: Навчально-методичні матеріали
ТО Лукіна
Лукіна ТО–К, 2007
322007
Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти: навчально-методичні матеріали до модуля
ТО Лукіна
К.: Проект" Рівний доступ до якісної освіти в Україні, 2007
202007
Сутність категорії якості освіти в умовах реформування освітньої галузі
ТО Лукіна, ОІ Ляшенко
Зб. наук. пр. НАДУ, 126-134, 2003
202003
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
172009
Реалізація освітньої державної політики України: аспект доступності освіти
ТО Лукіна
Статистика України, 40-43, 2003
162003
Моніторинг у системі загальноосвітньої підготовки
НС Буркіна, ТО Лукіна
Освіта України, 5, 2001
162001
Реалізація державної політики в розвитку особистісно орієнтованої освіти
ТО Лукіна
Педагогіка і психологія, 85-97, 2004
152004
Тьютор
ТО Лукіна
Енциклопедія освіти/гол. ред. акад. ВГ Кремінь, 924, 2008
132008
Загальні принципи та організаційні засади моніторингу як засобу управління якістю освіти на різних рівнях
ТО Лукіна
Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти 1 (1), 135-141, 2007
122007
Модель моніторингу підготовки учнів
НС Буркіна, ТО Лукіна
Шкільний світ, 89, 2001
122001
Моніторинг як механізм інформаційного забезпечення управління якості освіти
ТО Лукіна
Тестування і моніторинг, 16-20, 2007
112007
Якість підготовки управлінських кадрів як основа поліпшення якості вищої освіти України
ТО Лукіна
Вища освіта України 3, 136-142, 2006
112006
Види моніторингових досліджень
Т Лукіна
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи.–К …, 2004
112004
Моніторинг якості освіти як інформаційна основа управління якістю освіти в Україні
ТО Лукіна
Педагогічна і психологічна науки в Україні, 134-144, 2007
102007
Моніторинг в освіті
ТО Лукіна
Енциклопедія освіти, 519-521, 2008
92008
Вимірювання й управління якістю освіти: навчально-методичні матеріали
ТО Лукіна
К.: Експрес-об’ява, 2007
92007
Роль освіти у становленні публічного управління та формуванні публічних цінностей в Україні
ТО Лукіна
Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар …, 2014
8*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20