Follow
Лукіна Т.О., Тетяна Лукіна, Lukina T., Лукіна Тетяна Олександрівна, Лукина Татьяна
Лукіна Т.О., Тетяна Лукіна, Lukina T., Лукіна Тетяна Олександрівна, Лукина Татьяна
д. держ. упр., професор, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, ДВНЗ
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моніторинг якості освіти: теорія і практика
Т Лукіна
К.: Шкільний світ, 2006
2352006
Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні: Монографія
ТО Лукіна
К.: Вид-во НАДУ 291, 2004
1812004
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
582009
Технології діагностики та оцінювання навчальних досягнень: навчально-методичні матеріали
ТО Лукіна
Лукіна ТО–К, 2007
482007
Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу: метод. посіб
ТО Лукіна
К.: Академія, 22-24, 2004
422004
Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти: навчально-методичні матеріали до модуля
ТО Лукіна
К.: Проект" Рівний доступ до якісної освіти в Україні, 2007
342007
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи
ЗОІ Локшиної.
К.: К.І.С., 2004
302004
Сутність категорії якості освіти в умовах реформування освітньої галузі
ТО Лукіна, ОІ Ляшенко
Зб. наук. пр.. НАДУ, 126-134, 2003
282003
Енциклопедія державного управління: у 8т. / Нац. акад. держ. управління при Президентові України; наук. ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.:НАДУ,
ЮВ Ковбасюк
26*2011
Технологія розробки анкет для моніторингових досліджень освітніх проблем
ТО Лукіна
ОІППО, 2012
252012
Загальні принципи та організаційні засади моніторингу як засобу управління якістю освіти на різних рівнях
ТО Лукіна
Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти 1 (1), 135-141, 2007
222007
Моніторинг у системі загальноосвітньої підготовки
НС Буркіна, ТО Лукіна
Освіта України 8, 5, 2001
222001
Якість освіти
ТО Лукіна
Енциклопедія освіти, 1017-1018, 2008
192008
Моніторинг в освіті
ТО Лукіна
Енциклопедія освіти, 519-521, 2008
192008
Вимірювання й управління якістю освіти: навч.-метод. матеріали
ТО Лукіна
Київ: Експрес-об’ява, 2007
192007
Моніторинг як механізм інформаційного забезпечення управління якості освіти
ТО Лукіна
Тестування і моніторинг, 16-20, 2007
192007
Тьютор
ТО Лукіна
Енциклопедія освіти/гол. ред. акад. ВГ Кремінь, 924, 2008
182008
Якість підготовки управлінських кадрів як основа поліпшення якості вищої освіти України
ТО Лукіна
Вища освіта України 3, 136-142, 2006
182006
Реалізація державної політики в розвитку особистісно орієнтованої освіти
ТО Лукіна
Педагогіка і психологія 3, 85-97, 2004
182004
Модель моніторингу підготовки учнів
НС Буркіна, ТО Лукіна
Шкільний світ, 89, 2001
172001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20