Лукіна Т.О., Тетяна Лукіна, Лукіна Тетяна Олександрівна, Лукина Татьяна
Лукіна Т.О., Тетяна Лукіна, Лукіна Тетяна Олександрівна, Лукина Татьяна
Національна академія державного управління при Президентові України, Університет менеджмену освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене academy.gov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Моніторинг якості освіти: теорія і практика
Т Лукіна, ОО Патрикеєва
К.: Шкільний світ 128, 2006
1552006
Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні
ПРИП УКРАЇНИ
1322004
Якість українських підручників для середніх загальноосвітніх шкіл: проблеми оцінювання і результати моніторингу: метод. посіб
ТО Лукіна
К.: Академія, 22-24, 2004
342004
Технології діагностики та оцінювання навчальних досягнень: Навчально-методичні матеріали
ТО Лукіна
Лукіна ТО–К, 2007
262007
Сутність категорії якості освіти в умовах реформування освітньої галузі
ТО Лукіна, ОІ Ляшенко
Зб. наук. пр. НАДУ, 126-134, 2003
172003
Реалізація освітньої державної політики України: аспект доступності освіти
ТО Лукіна
Статистика України, 40-43, 2003
152003
Тьютор
ТО Лукіна
Енциклопедія освіти/гол. ред. акад. ВГ Кремінь, 924, 2008
142008
Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти: навчально-методичні матеріали до модуля
ТО Лукіна
К.: Проект" Рівний доступ до якісної освіти в Україні, 2007
142007
Моніторинг у системі загальноосвітньої підготовки
НС Буркіна, ТО Лукіна
Освіта України, 5, 2001
142001
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
132009
Реалізація державної політики в розвитку особистісно орієнтованої освіти
ТО Лукіна
Педагогіка і психологія, 85-97, 2004
132004
Модель моніторингу підготовки учнів
НС Буркіна, ТО Лукіна
Шкільний світ, 89, 2001
122001
Загальні принципи та організаційні засади моніторингу як засобу управління якістю освіти на різних рівнях
ТО Лукіна
Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти 1 (1), 135-141, 2007
112007
Моніторинг як механізм інформаційного забезпечення управління якості освіти
ТО Лукіна
Тестування і моніторинг, 16-20, 2007
102007
Види моніторингових досліджень
Т Лукіна
Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи.–К …, 2004
102004
Моніторинг якості освіти як інформаційна основа управління якістю освіти в Україні
ТО Лукіна
Педагогічна і психологічна науки в Україні, 134-144, 2007
92007
Якість підготовки управлінських кадрів як основа поліпшення якості вищої освіти України
ТО Лукіна
Вища освіта України 3, 136-142, 2006
92006
Моніторинг в освіті
ТО Лукіна
Енциклопедія освіти, 519-521, 2008
82008
Вимірювання й управління якістю освіти: Навчально-методичні матеріали
ТО Лукіна
К.: Експрес-об’ява, 2007
82007
Роль освіти у становленні публічного управління та формуванні публічних цінностей в Україні
ТО Лукіна
Публічне управління: шляхи розвитку: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар …, 2014
7*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20