Юлія Феленчак
Юлія Феленчак
Підтверджена електронна адреса в ldufk.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства України та Польщі
А Прокопюк, ЮБ Феленчак
Науковий вісник НЛТУ України 25 (4), 2015
13*2015
Застосування кластерного аналізу в дослідженнях ризиків демографічних втрат: місто, регіон, держава
Ю Феленчак
Схід, 2011
62011
Історичні аспекти формування ризику як категорії суспільних досліджень
ЮБ Феленчак
Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал.–УДК 331 …, 2012
52012
Ризики демографічних втрат: основні підходи, поняття та економічна суть
ЮБ Феленчак
Збірник наукових праць Луцького державного технічного університету.–Сер …, 2007
42007
Аналіз і оцінка ризику демографічних втрат: інноваційні підходи та методи (на матеріалах Львівської області)
ЮБ Феленчак, ЛТ Шевчук
Регіональна економіка, 183-190, 2009
32009
Ризики демографічних втрат регіону
ЮБ Феленчак
3*
Трансформація структури ресторанного господарства Львівської області
АП Голод, ЮБ Феленчак
Видавничий дім" Гельветика", 2015
12015
Страхування та безпека в туризмі: силабус курсу освітнього ступеня:" бакалавр" галузі знань: 24" Сфера обслуговування" спеціальності: 242" Туризм"
Ю Феленчак
2020
Організація екскурсійної діяльності: силабус курсу освітнього ступеня:" бакалавр" галузі знань: 24" Сфера обслуговування" спеціальності: 241" Туризм" третього року підготовки
Ю Феленчак
2020
Організація екскурсійної діяльності: силабус курсу галузі знань 24" Сфера обслуговування" спеціальності 242" Туризм"
Ю Феленчак
2020
Організація екскурсійної діяльності: робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 24" Сфера обслуговування" cпеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» рівня освіти …
Ю Феленчак
2020
Психологічні основи екскурсійної діяльності: лекція з навчальної дисципліни" Організація екскурсійної діяльності" для студентів спеціальності 242" Туризм"
Ю Феленчак
2020
Організація екскурсійної діяльності: програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів галузі знань 24" Сфера обслуговування" cпеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
Ю Феленчак
2020
Невербальні засоби спілкування: лекція з навчальної дисципліни" Організація екскурсійної діяльності" для студентів спеціальності 242" Туризм"
Ю Феленчак
2020
Методичні прийоми ведення екскурсій: лекція з навчальної дисципліни" Організація екскурсійної діяльності" для студентів спеціальності 242" Туризм"
Ю Феленчак
2020
Організація надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних підприємствах: лекція з навчальної дисципліни" Організація екскурсійної діяльності" для студентів …
Ю Феленчак
2020
Техніка ведення екскурсій: лекція з навчальної дисципліни" Організація екскурсійної діяльності" для студентів спеціальності 242" Туризм"
Ю Феленчак
2020
Особливі методичні прийоми на екскурсії: лекція з навчальної дисципліни" Організація екскурсійної діяльності" для студентів спеціальності 242" Туризм"
Ю Феленчак
2020
Поняття про екскурсознавство. Екскурсія як основний елемент екскурсійної діяльності: лекція з навчальної дисципліни" Організація екскурсійної діяльності" для студентів …
Ю Феленчак
2020
Розвиток екскурсійної справи в Україні: лекція з навчальної дисципліни" Організація екскурсійної діяльності" для студентів спеціальності 242" Туризм"
Ю Феленчак
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20