Follow
Олег Піонткевич, Oleh Piontkevych
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental research characteristics of counterbalance valve for hydraulic drive control system of mobile machine
LG KOZLOV, LK POLISHCHUK, OV PIONTKEVYCH, MP KORINENKO, ...
Przeglad Elektrotechniczny, 2019
402019
Study of the dynamic stability of the conveyor belt adaptive drive
LK Polishchuk, LG Kozlov, V Piontkevych, K Gromaszek, A Mussabekova
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High …, 2018
352018
Study of the dynamic stability of the belt conveyor adaptive drive
LК Polishchuk, LG Kozlov, OV Piontkevych, RM Horbatiuk, B Pinaiev, ...
Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2019
292019
Mechatronic hydraulic drive with regulator, based on artificial neural network
Y Burennikov, L Kozlov, V Pyliavets, O Piontkevych
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 209 (1), 012071, 2017
282017
Research of dynamic processes in the control system of the hydraulic drive of belt conveyors with variable cargo flows
L Polishchuk, Y Kharchenko, O Piontkevych, O Koval
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (8 (80)), 22-29, 2016
27*2016
Dynamics of adaptive drive of mobile machine belt conveyor
LK Polishchuk, OV Piontkevych
22nd International Scientific Conference «MECHANIKA 2017», 19 May 2017.: 307 …, 2017
82017
Optimization of design parameters of the counterbalance valve for the front-end loader hydraulic drive
LG Kozlov, YA Burennikov, OV Piontkevych, OV Paslavska
22nd International Scientific Conference «MECHANIKA 2017», 19 May 2017: 195–200., 2017
62017
Математична модель гідроприводу фронтального навантажувача з гальмівним клапаном
ОВ Піонткевич
Вісник машинобудування та транспорту, 83-90, 2015
62015
Improvement of the hydraulic units design based on CFD modeling
O Petrov, L Kozlov, D Lozinskiy, O Piontkevych
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 653-660, 2019
42019
The experimental stand for determining the characteristics of the hydraulic drive control system with the multifunctional counterbalance valve
L Kozlov, О Piontkevych, N Semichasnova, DD Ubidia Rodriges
ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідро-та пневмоприводи машин …, 2016
42016
Гідропривод з гідрозамком/ЛГ Козлов, ОВ Піонткевич.–Пат. 107185 Україна, МПК E 02 F 9/22, № u201511543; Опубл. 25.05. 2016
ЛГ Козлов, ОВ Піонткевич
Бюл, 8, 2016
2*2016
Вплив параметрів системи керування гідроприводом мобільної робочої машини на динамічні характеристики
ОВ Піонткевич
Вісник машинобудування та транспорту 2: 68− 76., 2016
22016
Дослідження статичних і динамічних характеристик систем керування гідроапаратами на основі пропорційних електромагнітів
ЛГ Козлов, ВА Ковальчук, ОВ Піонткевич, МП Коріненко
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2014
22014
Характеристики мехатронного приводу під час просторового руху маніпулятора.
ЛГ Козлов, СВ Репінський, ОВ Паславська, ОВ Піонткевич
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2017
12017
Огляд схем та конструкцій гальмівних клапанів для гідросистем
ЛГ Козлов, ОВ Піонткевич, СІ Котик, ОВ Пионткевич, СИ Котык, ...
Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2017
12017
Визначення ступеня герметичності багатофункціонального гальмівного клапана
ОВ Піонткевич, ЛГ Козлов
XXII Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній …, 2017
12017
Експериментальний стенд для визначення характеристик гідроприводів з пропорційним керуванням
ЛГ Козлов, ВА Ковальчук, СМ Лозовський, АО Товкач, ОВ Піонткевич, ...
Промислова гідравліка та пневматика, 74-78, 2013
12013
Вплив параметрів системи керування на стійкість гідропривода інваріантного до знакозмінного навантаження
ЛГ Козлов, ІВ Бойко, ОВ Піонткевич
Наукові нотатки, 118-123, 2013
12013
Optimization of design parameters of a counterbalance valve for a hydraulic drive invariant to reversal loads
L Kozlov, L Polishchuk, O Piontkevych, V Purdyk, OV Petrov, ...
Mechatronic Systems 1: Applications in Transport, Logistics, Diagnostics …, 2021
2021
Дослідження амплітудно-частотної характеристики багаторежимного гідроприводу фронтального навантажувача
ОВ Піонткевич, ЛГ Козлов, ОВ Рижих, ІС Мицик
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20