Анатолій Мефодійович Потапчук; Anatoliy Potapchuk; Potapchyk, Anatoly
Анатолій Мефодійович Потапчук; Anatoliy Potapchuk; Potapchyk, Anatoly
Uzhhorod National University
Підтверджена електронна адреса в uzhnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічні аспекти карієсу зубів та хвороб пародонту
ПАМ І.П. Горзов
Ужгород: ВАТ «Патент, 1998
381998
Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку Закарпатської області
АМ Потапчук, ОЮ Рівіс, КВ Зомбор
Проблеми клінічної педіатрії, 58-63, 2013
132013
Периімплантатна патологія
АМ Потапчук
Вісник стоматології 2, 70-74, 2000
92000
Оценка эффективности результатов ортопедического лечения с использованием дентальных имплантатов
АМ Потапчук, АМ Политун
Современная стоматология, 17, 2002
72002
Biocompatible gradient ceramic coatings for metal implants
JP Sharkany, MJ Sichka, AM Potapchuk, IS Lemko, JL Pintye
NONDESTRUCTIVE EVALUATION OF MATERIALS AND COMPOSITES V Серия книг …, 2001
72001
Biocomptible gradient ceramic coatings for the metal implantants
MII Sharkany J.P., Sichka M.I., Potapchuk A.M.
Inernational conference ‘Advanced materials’, 313, 1999
7*1999
Експериментальна оцінка остеоіндуктивних властивостей біокерамічного покриття на титанових імплантатах
АМ Потапчук
61997
Применение высокоминерализованной минеральной воды Пасека в комплексной профилактике кариеса зубов у детей
АМ Потапчук
Автореф. дис.… канд. мед. наук, 1991
61991
Аналіз результатів успішності іммедіат-імплантації з використанням дентальних імплантатів системи Zircon Prior Fortis
АМ Потапчук, ВМ Криванич, ВВ Русин, МЮ Гончарук-Хомин
Клінічна стоматологія, 93-99, 2015
52015
Poshyrenist zuboshchelepnykh anomalii sered ditei shkilnoho viku Zakarpatskoi oblasti [The prevalence of tooth-abdominal anomalies among children of school age in the …
AM Potapchuk, OY Rivis, KV Zombor
Problemy klinichnoi pediatrii–Problems of Clinical Pediatrics 1 (19), 58-63, 2013
52013
Дослідження напружено-деформованого стану нижньої щелепи в ділянці 45 та 46 зубів при безпосередній дентальній імплантації
ВМК О.В. Міца, А.М. Потапчук, В.В. Русин
Науковий вісник Ужгородського університету.- Серія Медицина, 147-150, 2009
5*2009
Іммедіат-імплантація в дистальних ділянках верхньої щелепи при синус-оральному сполученні
АМ Потапчук, ЙП Шаркань
52006
Ekolohichni aspekty kariiesu zubiv ta khvorob parodontu
IP Horzov, AM Potapchuk
Uzhhorod: VAT «Patent, 1998
51998
Екологiчнi аспекти карiєсу зубiв та хвороб пародонту
IП Горзов, АМ Потапчук
51998
Остеотропні градієнтні керамічні покриття на металевих імплантатах
КВС Шаркань Й.П., Потапчук А.М., Горзов І.П., Соломон А.А.
Новини стоматології, 71-75, 1997
5*1997
Застосування кальцій-фосфатних керамік та їх композитів при ендосальній дентальній імплантації (експериментальноклінічне обґрунтування)
АМ Потапчук
спец. 14.01. 22 «Стоматологія»/АМ Потапчук.–Львів, 2000.–27 с, 0
5
Clinical and instrumental analysis of prosthetic treatment supported by Zircon prior dental implants
AM Potapchuk, VM Kryvanych, VV Rusyn, MY Goncharuk-Khomyn
42014
Морфологические особенности перестройки костной ткани при пластике дефекта гидроксилапатитной керамикой
СВ Малышкина, НВ Дедух, ГХ Грунтовский, ЛА Кладченко, ...
Ортопедия, травматология, протезирование, 110-114, 1998
41998
Analysis of success results of immediat-implantation with the use of zircon prior fortis dental implant system
AM Potapchuk, VM Kryvanych, VV Rusin, MY Honcharuk-Khomyn
Тернопільський національний медичний університет імені ІЯ Горбачевського, 2016
32016
Pulsed Nd: YAG laser processing of calcium phosphate coatings on titanium
Y Sharkany, M Sichka, A Potapchuk, L Kokenyesi, L Daroczi, I Popovich, ...
32007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20