Elena I. Kolotiuk, Олена І. Колотюк (ORCID:0000-0002-7824-553X)
Elena I. Kolotiuk, Олена І. Колотюк (ORCID:0000-0002-7824-553X)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, UKRAINE
Підтверджена електронна адреса в kpi.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз інструментарію дослідження інноваційного розвитку підприємства
ДЮ Крамськой, ОІ Колотюк
Бізнес Інформ, 253-258, 2013
92013
Інноваційна культура сучасного підприємства
ТО Погорєлова, ОІ Колотюк, АС Шевченко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Технічний прогрес …, 2014
52014
Інноваційна діяльність як складова конкурентного потенціалу підприємства
ОІ Колотюк
НТУ" ХПІ", 2016
42016
Інноваційна" пасивність" українських підприємств на сучасному етапі: причини, наслідки та шляхи подолання
ОІ Колотюк, РП Татарчук
НТУ" ХПІ", 2013
32013
Моделювання світлових приладів на основі світлодіодів
АП Колотюк, ВО Шевченко
Lighting Engineering & Power Engineering, 24-30, 2010
32010
Особливості маркетингу інновацій
ОІ Колотюк, ЮО Будякіна
НТУ" ХПІ", 2015
22015
Формування конкурентних переваг підприємств туристичного бізнесу в умовах євроінтеграції
ПГ Перерва, МО Попов, ОІ Колотюк
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2019
12019
Конкурентні бізнес-перспективи туристичної індустрії: економіка, маркетинг, менеджмент
ОО Носирєв, ТО Кобєлєва, СМ Ілляшенко, МВ Кармінська-Бєлоброва, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
12019
Особливості розвитку та функціонування ринку сільськогосподарської продукції в міжнародних відносинах
ІО Новік, ОІ Колотюк
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Маркетингова діяльність підприємств
ОП Косенко, АІ Яковлєв, ПГ Перерва, СП Сударкіна, СО Васильцова, ...
12018
Формування конкурентних переваг продукції промислових підприємств
ЄВ Ковальов, ТВ Давидюк, ОІ Колотюк, ПГ Перерва
НТУ" ХПІ", 2016
12016
Процес планування інноваційної стратегії організації
ОІ Колотюк, ЮО Будякіна
Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" » Технічний прогрес та …, 2015
12015
Формування стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства
ОІ Колотюк, ОМ Шукун, ІС Локтіонова
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Анализ инструментария исследования инновационного развития предприятия
ДЮ Крамской, ЕИ Колотюк
Бизнес информ, 2013
12013
Інноваційний прорив: можливості для України
ОВ Попадинець, ОІ Колотюк
НТУ" ХПІ", 2011
12011
Управління інтелектуальним капіталом в сучасних економічних умовах
МЮ Глізнуца, ОІ Колотюк
2020
КОМПЕТЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЛОГІСТИКИ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ
ОІ Колотюк
Редакційна колегія: ОГ Бондар, доктор юридичних наук, професор, 231, 2020
2020
Інтелектуальна власність як складова конкурентних переваг туристичної сфери української економіки
НП Ткачова, ОІ Колотюк, СВ Гармаш, ІВ Долина
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2019
2019
Туристична привабливість регіону як один із ключових факторів його конкурентоспроможності
МВ Кармінська-Бєлоброва, ВО Матросова, НМ Шматько, МЮ Глізнуца, ...
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
Інноваційні підходи до управління конфліктами при веденні туристичного бізнесу
АВ Косенко, ОО Носирєв, ТО Кобєлєва, МЮ Глізнуца, СМ Ілляшенко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20