OV Korolyova / Корольова О.В.
OV Korolyova / Корольова О.В.
docent, biology department, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine
Verified email at chmnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
New ascomycete species Sporormiella tomilinii Korolyova.
OV Koroleva
Mikologiya i Fitopatologiy 34 (5), 11-13, 2000
82000
Gryby klasu Dothideomycetes lisovyh roslynnyh ugrupovan’stepovoi’zony Ukrai’ny [Dothideomycetes of forest plants communities of the steppe zone of Ukraine]
OV Korol’ova
Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Biology 71 (1), 61-66, 2016
72016
Гриби відділу Ascomycota s.l. Нижньодніпровських арен
ОВ Корольова
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (дисертація на здобуття…, 2002
6*2002
Новый вид аскомицета Sporormiella tomilinii Korolyova sp. nov.
ОВ Королева
Микология и фитопатология 34 (5), 11-13, 2000
52000
Моніторинг мікобіоти судинних рослин колекційного фонду Ботанічного саду Херсонського державного університету
ОВ Корольова
Теорія і практика сучасного природознавства: Зб. наук. пр.—Херсон: Терра, 72-75, 2003
42003
Локулоаскоміцети степових рослинних угруповань
ОВ Корольова
Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону 13 (1), 194-200, 2013
32013
Екологічні особливості дендрофлори відділу Pinophyta Миколаївської області
ОВ Корольова, ОС Стародубець
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО…, 2014
22014
Microscopic Ascomycetes of the Kowalews’ka saga [notice]
OV Korol'ova, OI Fadeeva
Scientific bulletin of V.O.Sukhomlynsky Mykolayiv State University: a…, 2013
2*2013
Loculoascomycetes from steppe plants communities
OV Korol'ova
Problems of ecology and nature protection of technogenic region 13 (1), 194-200, 2013
22013
Екологічні особливості консортивної взаємодії фітотрофних локулоаскоміцетів (Dothideomycetes) та деревних рослин-інтродуцентів
ОВ Корольова, ОМ Слюсаренко
Інтродукція рослин, 14-20, 2010
22010
До вивчення біорізноманіття грибів Ботанічного саду Херсонського державного університету
ОВ Корольова
Метода: Збірник науково-методичних праць. – Випуск “Наука”, 3-6, 2003
22003
Гриби відділу Ascomycota s.l. антропогенних екотопів Нижньодніпровських арен
ОВ Корольова
Міжнародна наукова конференція Фальцфейнівські читання (23-25 квітня 2003…, 2003
22003
Аскові та базидіальні гриби ландшафтного заказника загальнодержавного значення Саги (Херсонська область, Україна)
ОВ Корольова
I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю…, 2018
12018
Рід Sporormiella Ellis & Everh. в Україні
ОВ Корольова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія…, 2017
12017
Таксономічна структура видового складу локулоаскоміцетів (Dothideomycetes) лісових рослинних угруповань степової зони України
ОВ Корольова
Всеукраїнська науково-практична конфер. "Проблеми відтворення та охорони…, 2016
12016
Екологічні особливості дендрофлори листяних інтродуцентів міста Миколаєва
АЮ Погасій, ОВ Корольова
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО…, 2015
12015
Видова різноманітність локулоаскоміцетів Національного природного парку Олешківські піски”(Херсонська область, Україна)
ОВ Корольова
Чорноморський ботанічний журнал, 223-229, 2015
12015
Оцінка успішності інтродукції деревних листяних рослин парків та скверів м. Миколаєва
ОВ Корольова, АЮ Погасій
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО…, 2014
12014
Таксономічна структура видового складу локулоаскоміцетів (Dothideomycetes) степової зони України
ОВ Корольова
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка 295 (12), 44, 2014
12014
Локулоаскоміцети та анаморфні гриби материкових ділянок Чорноморського бiосферного заповідника
ОВ Корольова
Вісник Черкаського університету. Сер.: Біологічні науки, 52-58, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20