(Serhiy Verbovyy)
(Serhiy Verbovyy)
,
ϳ tneu.edu.ua -
г
Computer diagnostic tools based on biomedical image analysis
O Berezsky, O Pitsun, S Verbovyy, T Datsko, A Bodnar
2017 14th International Conference The Experience of Designing and, 2017
142017
Segmentation of cytological and histological images of breast cancer cells
O Berezsky, Y Batko, G Melnyk, S Verbovyy, L Haida
2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and, 2015
102015
The intelligent system for diagnosing breast cancers based on image analysis
O Berezsky, S Verbovyy, T Datsko
2015 Information Technologies in Innovation Business Conference (ITIB), 27-30, 2015
92015
An intelligent system for cytological and histological image analysis
O Berezsky, G Melnyk, T Datsko, S Verbovy
The Experience of Designing and Application of CAD Systems in, 2015
82015
An intelligent system for cytological and histological image analysis
GM Berezsky, T Datsko, S Verbovy
13th International Conference The Experience of Designing and Application of, 2015
82015
Fuzzy system diagnosing of precancerous and cancerous conditions of the breast
O Berezsky, S Verbovyy, L Dubchak, T Datsko
2016 XIth International Scientific and Technical Conference Computer, 2016
72016
Hybrid Intelligent information technology for biomedical image processing
O Berezsky, S Verbovyy, O Pitsun
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer, 2018
52018
Rozroblennya relyatsiynoyi bazy danykh intelektual'noyi systemy avtomatyzovanoyi mikroskopiyi
OM Berez'kyy, OY Pitsun, SO Verbovyy, TV Datsko
Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny: zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats'. L'viv, 2017
52017
Relational database of intelligent automated microscopy system
OM Berezky, OY Pitsun, SO Verbovyi, TV Datsko
Scientific Bulletin of UNFU 27 (5), 125-129, 2017
42017
ﳿ
, ϳ, ,
27 (5), 2017
32017
Fuzzy system of diagnosing in oncology telemedicine
O Berezsky, S Verbovyy, L Dubchak, T Datsko
Sensors & Transducers 208 (1), 32, 2017
32017
Segmentation algorithms of biomedical images: development and quantitative evaluation
., 73, 2016
32016
-
, , ,
24 (10), 2014
32014
Fuzzy knowledge base for diagnosing breast cancer pathological processes
L Dubchak, S Verbovyy, K Berezska, T Datsko
2017 12th International Scientific and Technical Conference on Computer, 2017
22017
ֲ Dz
,
㳿: VI , 2016
12016
Segmentation algorithms of biomedical images: development and quantitative evaluation
O Berezsky, Y Batko, G Melnyk, S Verbovyy, O Pitsun
, 104-115, 2016
12016
Database of histological and cytological images of different forms of breast cancer
O Berezsky, G Melnyk
Proceedings of the International Scientific and Technical Conference, 2013
12013
ֲ ί ί ̲ϲ
OM Berezky, OY Pitsun, SO Verbovyi, TV Datsko
27 (5), 125-129, 2017
2017
Yu. Batko
N Batryn, G Melnyk, S Verbovyy, T Datsko, P Selskyy
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (4), 90, 2017
2017
ֲ
INTELLECTUAL SYSTEMS FOR DECISION MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL, 2017
2017
. .
1–20