зайцева маргарита олексіївна
зайцева маргарита олексіївна
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості перекладу термінів у текстах на військову тематику
МО Зайцева
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2013
52013
Засоби маніпулятивного впливу в сучасному політичному дискурсі (лінгвістичний аспект)
МО Зайцева
Лінгвістичні дослідження, 101-104, 2012
42012
СУДОВИЙ ДИСКУРС: МОВЛЕННЄВІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ, МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНФЛІКТУ
МО Зайцева
Ежемесячный научный журнал, 74, 0
2
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
Юридичний та політичний дискурси з точки зору персуазивності
МО Зайцева, ІО Пєтухова
Лінгвістичні дослідження, 149-154, 2013
12013
Features of Persuasiveness and Suggestiveness in Legal Discourse
LIP Zaitseva M.O.
Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics: [зб. наук. праць ДВНЗ …, 2018
2018
Ways of Expressing Opposition in the Discourse of Confrontation
ZM Oleksiivna
Соціально- гуманітарний вісник, 103-107, 2018
2018
Лингвистическая характеристика дискурса противостояния
ЗМ А.
Наукові записки. -- Серія: Філологічні науки, 336-342, 2018
2018
СПЕЦИФІКА МОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СЕМАНТИЧНОГО ПРОСТОРУ СУГЕСТИВНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі текстів судових промов)
ІПЛ М. О.Зайцева
Вісник Національного технічного університету України "Київський …, 2017
2017
. Features and Importance of Polemic Discourse in Pedagogical Interaction
Z M. O.
Матеріали наукової конференції «Європейська інтеграція в контексті сучасної …, 2016
2016
Роль номинализации и способы ее перевода.
ЗМ А.
Материалы международной научной конференции «Актуальные научные исследования …, 2016
2016
Судебный дискурс: речевые стратегии и тактики, языковые средства
ЗМ А.
Материалы международной научной конференции «Перспективные направления …, 2016
2016
Языковые средства выражения концепта «ложь» в судебном дискурсе
ЗМ А.
Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы …, 2016
2016
Отражение национально-культурных особенностей англоязычной и русскоязычной картин мира на языковом уровне ( на примере юридических анекдотов)
З М.
Materials of the XI International Scientific and Practical Conference …, 2015
2015
Актуалізація концепту здивування (на прикладі творів С. Моема)
МО Зайцева
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2015
2015
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 28 Іноземна мова спеціальності для студентів 3 курсу галузі знань 0302 «Міжнародні відносини» за напрямом підготовки 6 …
ЗМ О.
2015
Військові терміни та їх переклад
МО Зайцева
2015
Культурные стереотипы в юридическом анекдоте (категория изменчивости и устойчивости)
ЗМ А.
Система і структура східнослов'янських мов, 143-155, 2015
2015
Отражение национально-культурных особенностей англоязычной и русскоязычной картин мира на языковом уровне ( на примере юридических анекдотов)
ЗМ А.
Materials of the XI International Scientific and Practical Conference …, 2015
2015
Актуалізація концепту здивування ( на прикладі творів С. Моема)
ЗМ О.
Науковий Часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20