Максим Яковлєв
Максим Яковлєв
доцент кафедри політології, Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: стислий огляд світової практики
М Яковлєв, Н Кабаченко
122011
Застосування кейс-стаді як методу політичних досліджень: спроба типологізації
М Яковлєв
62011
Ізоморфізація інститутів постдемократій і дефектних демократій: спроба логічного аналізу
М Яковлєв
42008
Сучасні методи дослідження політичного активізму он-лайн
МВ Яковлєв
Стратегічні пріоритети, 21, 2011
32011
Техніки та алгоритми аналізу візуального матеріалу: розмежування якісних і кількісних підходів
М Яковлєв
32011
Картина суспільно-політичних перетворень у постсоціалістичних країнах згідно з індексами демократизації
М Яковлєв, О Гуменюк
22012
Європейська інтеграція
М Яхтенфукс, Б Колєр-Кох, МВ Яковлєв
К.: Видавничий дім" Києво-Могилянська академія", 2007
22007
" Соціальне" в соціальній роботі та" публічне" й" державне" в політиці: проблема розмежування відповідальностей
М Яковлєв
12016
Дослідження процесів політико-інституційної взаємодії: концептуалізація понять
М Яковлєв
12008
Метахтонні концепти політичної науки: засади порівняльного соціоконгітивного аналізу
МВ Яковлєв
Гілея: науковий вісник, 118-121, 2019
2019
Прагматичні функції політологічних квазітермінів і політичних терміноїдів
М Яковлєв
2019
МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕПТОПОЛІВ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
M Yakovlyev
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 72-80, 2018
2018
ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ ЯК КОНЦЕПТОСФЕРИ: МОЖЛИВОСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНОГО АНАЛІЗУ
МВ Яковлєв
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
2018
Політологічний підхід до типології форм колоніальної експансії
М Яковлєв
2016
Антимайдан после Евромайдана в социальных сетях: образ врага и опасения жителей востока Украины
М Яковлев
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание, 78-93, 2014
2014
«Майдан» и «антимайдан» в социальных сетях: характеристики интерпретационных рамок
М Яковлев
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание, 74-83, 2013
2013
Постколоніальні методологічні рамки порівняння постсоціалістичних ностальгій (на прикладах Східної Німеччини та України)
МВ Яковлєв
Наукові записки НаУКМА. Політичні науки, 56-60, 2013
2013
Тести На Екстремальні Значення У Порівняльних Міжнародних Дослідженнях Обсягів Вантажних Перевезень
МВ Яковлєв
Вестник Днепропетровского Университета. Серия: Мировое хозяйство и …, 2012
2012
Проблема теоретизування в українських суспільствознавчих дисциплінах на прикладі досліджень політичних партій
МВ Яковлєв
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2012
2012
Сучасна тематика і методи дослідження політичних партій
М Яковлєв
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20