Підписатись
Черноіваненко Алла https://orcid.org/0000-0001-8413-6172
Черноіваненко Алла https://orcid.org/0000-0001-8413-6172
Одеська національна музична академія ім. А.В.Нежданової
Підтверджена електронна адреса в odma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фактура у визначенні виражальних властивостей баянної музики
АД Черноіваненко
Канд. дис., спеціальність 17, 2002
252002
Естрадно-джазовий напрям баянно-акордеонного мистецтва ХХ-початку ХХІ століть: композиторські та виконавські виміри
ЮС Дяченко
ХНУМ ім. ІП Котляревського, 2017
152017
Творчество для баяна-аккордеона композиторов Украины конца ХХ начале XXI веков: стилевые особенности
ЮИ Дякунчак, АИ Душный
Наука. Искусство. Культура, 16-24, 2016
92016
Сучасне баянне виконавство у театралізованому художньому мисленні ХХ століття
А Черноіваненко
Музичне мистецтво: культура.–Вип 2, 319-327, 2001
92001
Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології
АД Черноіваненко
Одеса: Гельветика, 2021
82021
Поняття абсолютна музика у розвитку музичного інструменталізму
А Черноіваненко
Музичне мистецтво і культура. Науковий вісник ОДМА імені АВ Нежданової, 212-224, 2014
62014
Фактура як детермінант виражального потенціалу професійної інструментальної творчості (на прикладі баянного мистецтва)
А Черноіваненко
Науковий вісник НМАУ ім. ПІ Чайковського, 256-268, 2003
62003
Баян у поетиці сучасного професійного музичного інструментарію
АД Черноіваненко
Одеса:«Астропринт, 254-264, 2002
62002
Наукові пріоритети баянно-акордеонного мистецтва в контексті української академічної школи гри на народних інструментах
А Душний
Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки, 75-82, 2015
52015
До питання стилістичних особливостей творчості для баяна-акордеона композиторів України на зламі століть
Ю Дякунчак
Актуальні питання гуманітарних наук, 83-92, 2012
52012
До питання наукового осмислення української школи баянно-акордеонного мистецтв
А Душний
Актуальні питання гуманітарних наук, 73-82, 2012
52012
Динаміка національного та розвиток баянного мистецтва
А Черноіваненко
Культурологічні проблеми української музики: науковий вісник НМАУ ім. П …, 2002
52002
Фактура у визначенні речовності в баянному мистецтві композиторської і виконавської творчості
АД Черноіваненко
Науковий вісник НМАУ ім. ПІ Чайковського, 199-207, 2000
42000
Содержание музыкального произведения и смысловая конфигурация артистизма исполнителя-инструменталиста
ИД Ергиев
Вестник культуры и искусств, 110-116, 2013
32013
Про деякі передумови автономізації музичного інструменталізму
АД Черноіваненко
Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 179-184, 2016
22016
Музыкально-инструментальное искусство как культурный феномен
АД Черноиваненко
Музичне мистецтво і культура, 70-79, 2012
22012
Символика музыкального инструментализма: от мифа к современности
Ч Алла
Музичне мистецтво і культура 16, 72-83, 2012
2*2012
Універсальні та специфічні засади музично-інструментальної творчості
А Черноіваненко
Музичне мистецтво і культура: Науковий вісник Одеської державної …, 2011
22011
Фактура у визначенні виразових якостей музики для баяна
АД Черноіваненко
дис… канд. мистецтвознавства: спец. 17.00. 03− музичне мистецтво …, 2000
22000
Музыкально-инструментальная культура в системе музыкального этоса
A Chernoivanenko
Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія …, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20