Богдан Татарин (B. Tataryn)
Богдан Татарин (B. Tataryn)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Вплив величини струму і напруги на механічні властивості металу при автоматичному наплавленні під флюсом
БП Татарин, В Мастенко
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (3), 78-86, 2006
42006
Особливості зміни величини теплової потужності і погонної енергії при різних способах автоматичного наплавлення під флюсом
В Мастенко, БП Татарин, МІ Підгурський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Технологія та устаткування зварювання плавленням. Семестр VII
БП Татарин, ВС Сенчишин
2017
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Технологія та устаткування зварювання плавленням
МІ Підгурський, БП Татарин, ІБ Окіпний, ВС Сенчишин
2017
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни Методи випробувань і досліджень металу шва і зварних з’єднань для студентів спеціальності 7.05050401…
МІ Підгурський, БП Татарин, СЮ Мариненко
2016
Методичний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни Устаткування і технологія газополуменевого оброблення металів для студентів спеціальності 131 Прикладна…
СЮ Мариненко, БП Татарин
2016
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 3 з дисципліни Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення на тему:Мікроплазмове зварювання на установці МПУ-4
БП Татарин, БМ Береженко
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016
2016
Методичні вказівки до практичного заняття№ 2 з дисципліни Матеріали для зварювання плавленням, наплавлення і напилення на тему:Розрахунок і вибір параметрів режиму…
БП Татарин, БМ Береженко, ВС Сенчишин
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016
2016
Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу
БП Татарин, МІ Підгурський, СЮ Мариненко
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2014
2014
Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу
В Мастенко, Б Татарин, М Підгурський, С Мариненко
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 132-144, 2014
2014
Влияние технологических дефектов на долговечность сварных соединений
НИ Пидгурский, БП Татарин, ВВ Лазарюк
2011
Методика дослідження стійкості процесу двоелектродного наплавлення стрічковими електродами
БП Татарин, В Мастенко, МІ Підгурський, ВВ Лазарюк
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
2011
Дослідження схильності сталі марки 10Г2НМФА до утворення надривів (тріщин) під зоною перекриття наплавлених валиків при наступному термічному обробленні
В Мастенко, БП Татарин
Вісник Тернопільського державного технічного університету 13 (3), 63-70, 2008
2008
Ймовірність виникнення тріщин в зоні перекриття наплавлених валиків
В Мастенко, БП Татарин
Матеріали дванадцятої наукової конференції Тернопільського державного…, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14