Подписаться
Бочарова Ю.Г. - Бочарова Юлія - Юлія Бочарова - Yuliia Bocharova - Uliya Bocharova
Бочарова Ю.Г. - Бочарова Юлія - Юлія Бочарова - Yuliia Bocharova - Uliya Bocharova
д.е.н., професор, кафедра економіки та міжнародних економічних відносин ДонНУЕТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnuet.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни
ОБ Чернега, ОБ Чернега, ЮГ Бочарова, ЮГ Бочарова
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2017
252017
Конкурентоспроможність національної економіки: цивілізаційні виміри та особливості управління в умовах глобалізації/[ОБ Чернега, ЮГ Боча-рова. М-во освіти і науки, молоді та …
ОБ Чернега, ЮГ Бочарова
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2011
132011
можливості, переваги, компетенції: монографія/М-во освіти і науки України; ОБ Чернега [та ін.]; наук. ред. ОБ Чернега
К України
Донецьк: Вид-во «Ноулідж»(донецьке відділення), 119-144, 2010
82010
Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія та практика
ЮГ Бочарова
Дніпро, 2019
72019
Інноваційна інфраструктура: сутність, значення та класифікація
ЮГ Бочарова
Інфраструктура ринку, 9-13, 2017
62017
Концепція формування та стратегія розвитку інноваційної інфраструктури: монографія
Ю Бочарова
62017
The impact of covid-19 on international trade in tourism services in Europe
G Gorina, Y Bocharova, T Kozhukhova, N Ivanova, G Bohatyryova
GeoJournal of Tourism and Geosites 43 (3), 1091-1098, 2022
52022
Роль та значення бізнес-інкубаторів у розвитку конкуренції
ЮГ Бочарова
Молодий вчений, 95-98, 2015
52015
Аналіз та оцінка впливу цивілізаційної складової на параметри розвитку та рівень конкурентоспроможності країн
О Чернега, Ю Бочарова
ТНЕУ, 2012
42012
Theoretical basis of security in the XXI century
O Chernega, M Kolchuk, Y Bocharova, O Ishchenko, S Ostapenko
Challenges and paradigm Of national and international Security of the XXI …, 2022
32022
Діджиталізація та цифрові трансформації в ЄС
ЮГ Бочарова, ОБ Чернега, ТВ Кожухова
Економіка і організація управління, 6-19, 2021
32021
Направления совершенствования инновационной инфраструктуры национальной экономики
ЮГ Бочарова, АВ Ищенко
Управление экономикой: теория и практика, 106-118, 2019
32019
Детермінанти та імперативи розвитку інноваційної інфраструктури національної економіки в умовах глобалізації
ЮГ Бочарова
Проблемы экономики, 51-57, 2018
32018
Світовий ринок продовольства: сучасний стан, особливості розвитку та конкуренції
ЮГ Бочарова
Глобальні та національні проблеми економіки, 28-32, 2016
32016
Інфраструктура як чинник розвитку та конкурентоспроможності країн в умовах глобалізації
ЮГ Бочарова
Економіка та суспільство, 14-18, 2016
32016
Моніторинг складових конкурентоспроможності України
ОБ Чернега, ЮГ Бочарова
Торгівля і ринок України, 192-203, 2012
32012
Напрями удосконалення інноваційної інфраструктури національної економіки
ЮГ Бочарова, ОВ Іщенко
Управління економікою: теорія та практика, 2019
22019
Архітектура та атрибути інноваційної інфраструктури
ЮГ Бочарова
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 62-66, 2018
22018
Інкрементальна та ітеративна моделі реалізації стратегії розвитку інноваційної інфраструктури України в умовах глобальної конкуренції
ЮГ Бочарова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми …, 2018
22018
Концентрація та конкуренція на світовому ринку м’яса
ЮГ Бочарова
Бизнес Информ, 18-23, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20