Тамара Янченко
Тамара Янченко
доктор педагогічних наук, доцент Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна педагогіка
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2003
982003
Соціально-педагогічна підтримка дітей в Україні в історичному контексті: монографія
ОГ Карпенко, ТВ Янченко
К.: НПУ, 2006
242006
Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ТВ Янченко
Чернігівський державний педагогічний університет імені ТГ Шевченка, 2006
172006
Витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук
Т Янченко
Київ: Інститут педагогіки АПН України, 2017
142017
Витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора пед.наук
ТВ Янченко
Київ: Інститут педагогіки АПН України, 2017
142017
Педологія в Україні та зарубіжжі: теорія і практика
ТВ Янченко
Чернігів: Десна Поліграф, 2016
132016
Соціально-педагогічна підтримка дітей, позбавлених батьківського піклування (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Т Янченко
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 172 …, 2004
72004
Проблеми інформаційно-технічного забезпечення соціально-педагогічних досліджень
ГЮ Цибко, ТВ Янченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ Шевченка., 2008
52008
Програмоване навчання як результат еволюції ідей педології та біхевіорізму
ТВ Янченко
Молодий вчений., 2016
42016
Педологія як основа соціального виховання дітей в Україні у 20-ті роки ХХ ст.
ТВ Янченко
Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
42014
Педологія важкого дитинства у сучасних вимірах толерантності
ТВ Янченко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2014
42014
Ліквідація педології в Україні: причини та наслідки
Т Янченко
Молодь і ринок, 45 - 49, 2015
32015
. Научное развитие педологии (конец ХІХ – первая треть ХХ века
ТВ Янченко
European Journal of Education and Applied Psychology, 9 - 13, 2015
32015
Заборона педології в Україні у контексті розвитку радянського суспільства (30-ті роки ХХ ст.)
ТВ Янченко
International scientific journal, 48-53, 2015
32015
Інституційне оформлення педології в Україні (20-ті роки ХХ ст.)
Т Янченко
Історико-педагогічний альманах, 48-55, 2015
32015
Витоки наукового розвитку педології: педагогічна антропологія К. Ушинського
ТВ Янченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
32013
Развитие педологии в России в начале ХХ века
ТВ Янченко
Актуальные вопросы современной науки, 2013
32013
Історико-педагогічний альманах
О Музиченко, ОВ Сухомлинська
К, 2006
32006
Благодійно-педагогічна діяльність родини Ушинських
Т Янченко
Українознавство, 73 - 75, 2004
32004
Педологічні погляди Якова Чепіги
Т Янченко
Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: [матеріали …, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20