Подписаться
Тамара Янченко
Тамара Янченко
доктор педагогічних наук, доцент Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна педагогіка
АЙ Капська
К.: Центр навчальної літератури, 2003
1022003
Соціально-педагогічна підтримка дітей в Україні в історичному контексті: монографія
ОГ Карпенко, ТВ Янченко
К.: НПУ, 2006
252006
Проблеми соціально-педагогічної підтримки дітей, які потребували захисту, в Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
ТВ Янченко
Чернігівський державний педагогічний університет імені ТГ Шевченка, 2006
172006
Витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук
Т Янченко
Київ: Інститут педагогіки АПН України, 2017
142017
Витоки та засади наукового розвитку і практичного втілення педології в Україні: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора пед.наук
ТВ Янченко
Київ: Інститут педагогіки АПН України, 2017
142017
Педологія в Україні та зарубіжжі: теорія і практика
ТВ Янченко
Чернігів: Десна Поліграф, 2016
142016
Соціально-педагогічна підтримка дітей, позбавлених батьківського піклування (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
Т Янченко
Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 172 …, 2004
72004
Програмоване навчання як результат еволюції ідей педології та біхевіорізму
ТВ Янченко
Молодий вчений., 2016
52016
Технології соціально-педагогічної роботи
ЛМ Завацька, ОГ Платонова, ОВ Михайленко, ТВ Янченко
Чернігів: ЧДПУ ім. ТГ Шевченка, 2015
52015
Проблеми інформаційно-технічного забезпечення соціально-педагогічних досліджень
ГЮ Цибко, ТВ Янченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ Шевченка., 2008
52008
Педологія як основа соціального виховання дітей в Україні у 20-ті роки ХХ ст.
ТВ Янченко
Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2014
42014
Педологія важкого дитинства у сучасних вимірах толерантності
ТВ Янченко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2014
42014
Витоки наукового розвитку педології: педагогічна антропологія К. Ушинського
ТВ Янченко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні …, 2013
42013
Развитие педологии в России в начале ХХ века
ТВ Янченко
Актуальные вопросы современной науки, 227-236, 2013
42013
Історико-педагогічний альманах
О Музиченко, ОВ Сухомлинська
К 1, 46-53, 2006
42006
Ліквідація педології в Україні: причини та наслідки
Т Янченко
Молодь і ринок, 45 - 49, 2015
32015
. Научное развитие педологии (конец ХІХ – первая треть ХХ века
ТВ Янченко
European Journal of Education and Applied Psychology, 9 - 13, 2015
32015
Заборона педології в Україні у контексті розвитку радянського суспільства (30-ті роки ХХ ст.)
ТВ Янченко
International scientific journal, 48-53, 2015
32015
Інституційне оформлення педології в Україні (20-ті роки ХХ ст.)
Т Янченко
Історико-педагогічний альманах, 48-55, 2015
32015
Вивчення дитячого колективу в українській педології (20-ті–початок 30-х років ХХ ст.)
ТВ Янченко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20