Ганна Євтушенко
Ганна Євтушенко
к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене asta.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Людський капітал як фактор соціального захисту населення: проблеми зміцнення
ВІ Куценко, ГІ Євтушенко
Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник, 136-145, 1999
671999
Розміщення продуктивних сил: посібник
ЛЛ Тарангул, ІО Горленко, ГІ Євтушенко
ЛЛ Тарангул, ІО Горленко, ГІ Євтушенко К, 2000
282000
Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан і перспективи
ГІ Євтушенко, ТА Левківський
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2012
152012
Аналіз стану управління робочим часом та шляхи підвищення ефективності застосування Тайм-менеджменту в організації
ГІ Євтушенко, ВМ Дерев'янко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2014
132014
Формування менеджера, як фахівця: проблеми та перспективи
ГІ Євтушенко, ВІ Куценко
Науковий вісник НУДПС України 1, 12-21, 2012
122012
Шляхи формування професійної компетентності майбутнього менеджера
ГІ Євтушенко, ЛО Вітренко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2013
92013
Проблеми кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування
ІГ Канцур, ГІ Євтушенко
Київ: КНТУ., 2019
72019
Формування команди проекту та організація її ефективної роботи (теоретичний аспект).
ГІ Євтушенко
Східна Європа: економіка, бізнес та управління., 2019
72019
Менеджмент персоналу в органах державної податкової служби України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл
НІ Барабанова, ЛП Гацька, ГІ Євтушенко, ВЛ Журавський
Ірпінь: Академія ДПС України, 2003
72003
Менеджмент персоналу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ММ Недашківський, ГІ Євтушенко, ЛП Гацька
Ірпінь: Академія ДПС України, 2002
72002
Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності у гнучких проектах ІТ-компанії
ММ Дудник
52020
Теретико-методологічні аспекти стратегічного управління якістю освіти (проблеми, пошуки, розв’язання)
ГІ Євтушенко, ВІ Куценко, ОВ Птащенко
Бизнес Информ, 2015
42015
Еволюційні аспекти аналітичного змісту поняття" людський капітал"
В Побірченко, О Шутаєва
ТНЕУ, 2010
32010
Фінансовий менеджмент проектів і програм
ВП Ніколаєв, ТВ Ніколаєва, ГІ Євтушенко, ЛО Вітренко
Ірпінь., 2019
22019
Парадигма здоров’язбереження–важливий чинник економічного зростання
ГІ Євтушенко, ВІ Куценко
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
22011
Нова парадигма вдосконалення системи менеджменту в контексті забезпечення економічного розвитку та соціальної безпеки
ГІ Євтушенко, ВІ Куценко, ОВ Птащенко
Бизнес Информ, 2017
12017
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності суб’єктів освітнього процесу в умовах євроінтеграції
ГІ Євтушенко
Innovations in science and education: challenges of our time., 2016
12016
Стратегічний імператив удосконалення менеджменту освіти
ГІ Євтушенко, ВІ Куценко
Науковий вісник Національного університету ДПС України, 58, 2012
12012
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ
КВ Струтинська, ГІ Євтушенко
ББК 65.050 я431 А43, 142, 2021
2021
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ, ЯК ЧИННИК ЗМІЦНЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ГІ Євтушенко
ББК 65.050 я431 А43, 77, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20