Лариса Чернышова, Лариса Чернишова, Larisa Chernyshova
Лариса Чернышова, Лариса Чернишова, Larisa Chernyshova
ХДУХТ
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні
ЛО Чернишова, ВВ Сазонова
Бізнес Інформ, 87-90, 2013
412013
Методика оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвит-ку сфери торгівлі та послуг: Зб …, 2012
82012
Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник …
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ОВ Кот
Харків: Форт, 2013
4*2013
Особливості інтеграційних трансформацій національних економічних моделей країн ЄС
ГВ Задорожний, ЛО Мельник, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 2, С …, 2011
42011
Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі.
ЛО Мельник
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …, 2006
4*2006
Брендинг у системі управління конкурентоспроможністю міжнародної компанії
ЛО Чернишова
Глобальні та національні проблеми економіки.–Випуск 23, 51-55, 2018
32018
Міжнародний трансфер технологій як фактор інноваційного розвитку економіки України
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ВО Козуб
Харків: ХДУХТ, 2016
22016
Систематизація видів моніторингу в управлінні підприємством
ОА Круглова, ВО Козуб, ЛО Чернишова
Проблеми економіки, 183-189, 2016
22016
Оцінювання ризиків міжнародної інвестиційної діяльності
ЛІ Піддубна, ЛО Чернишова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 91-98, 2012
22012
Механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
СВ Тютюнникова, ЛО Чернишова, Д Райдаєва
Економічна стратегія і перспективи розвит-ку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2012
22012
Оцінка національного трудового поте-нціалу в умовах розвитку Європейсь-кого ринку праці
ГВ Задорожний, ЛО Мельник, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвит-ку сфери торгівлі та послуг 2, С …, 2009
22009
Міжнародна економіка. Тестовий тренінг
ВО Козуб, ЛО Чернишова, ЛЛ Носач, ЖС Зосімова, НФ Соболєва
Харків: Форт, 2016
12016
Особенности привлечения и стимулирования иностранного инвестирования в Украине
ЛО Чернишова, ВВ Сазонова
Бизнес информ, 87-90, 2013
12013
Аналіз інвестиційної привабливості країн Європи
СВ Тютюнникова, ЛО Мельник, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 2, С …, 2011
12011
Методика оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств мало-го та середнього бізнесу
ЛО Мельник, АЮ Твердохліб
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 2, С …, 2010
12010
Напрями підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іноземного капіталу
ЛО Мельник, ВО Мацакова
Економічна стратегія і перспективи розвит-ку сфери торгівлі та послуг 1, С …, 2010
12010
Правові аспекти державного регулювання іноземного інвестування в Україні
ЛВ Новікова, ЛО Чернишова
1
Економічні методи управління іноземними інвестиціями в українській економіці
ЛВ Шевченко
Підприємництво та інновації, 9-16, 2019
2019
Стратегічні напрями розширення НАТО в моделі забезпечення міжнародної безпеки
ЛО Чернишова
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти
ЛО Чернишова, ОВ Кот
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20