Лариса Чернышова, Лариса Чернишова, Larisa Chernyshova
Лариса Чернышова, Лариса Чернишова, Larisa Chernyshova
ХДУХТ
Підтверджена електронна адреса в hduht.edu.ua
НазваПосиланняРік
Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні
ЛО Чернишова, ВВ Сазонова
Бізнес Інформ, 87-90, 2013
372013
Методика оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємств
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвит-ку сфери торгівлі та послуг: Зб …, 2012
72012
Ефективність кредитування підприємств роздрібної торгівлі.
ЛО Мельник
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …, 2006
42006
Особливості інтеграційних трансформацій національних економічних моделей країн ЄС
ГВ Задорожний, ЛО Мельник, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 2, С …, 2011
32011
Систематизація видів моніторингу в управлінні підприємством
ОА Круглова, ВО Козуб, ЛО Чернишова
Проблеми економіки, 183-189, 2016
22016
Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник …
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ОВ Кот
Харків: Форт, 2013
2*2013
Оцінювання ризиків міжнародної інвестиційної діяльності
ЛІ Піддубна, ЛО Чернишова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 91-98, 2012
22012
Механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
СВ Тютюнникова, ЛО Чернишова, Д Райдаєва
Економічна стратегія і перспективи розвит-ку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2012
22012
Брендинг у системі управління конкурентоспроможністю міжнародної компанії
ЛО Чернишова
Глобальні та національні проблеми економіки, 51-55, 2018
12018
Міжнародна економіка. Тестовий тренінг
ВО Козуб, ЛО Чернишова, ЛЛ Носач, ЖС Зосімова, НФ Соболєва
Харків: Форт, 2016
12016
Міжнародний трансфер технологій як фактор інноваційного розвитку економіки України
ТВ Андросова, ЛО Чернишова, ВО Козуб
Харків: ХДУХТ, 2016
12016
Особенности привлечения и стимулирования иностранного инвестирования в Украине
ЛО Чернишова, ВВ Сазонова
Бизнес информ, 87-90, 2013
12013
Аналіз інвестиційної привабливості країн Європи
СВ Тютюнникова, ЛО Мельник, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 2, С …, 2011
12011
Методика оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств мало-го та середнього бізнесу
ЛО Мельник, АЮ Твердохліб
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 2, С …, 2010
12010
Напрями підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іноземного капіталу
ЛО Мельник, ВО Мацакова
Економічна стратегія і перспективи розвит-ку сфери торгівлі та послуг 1, С …, 2010
12010
Оцінка національного трудового поте-нціалу в умовах розвитку Європейсь-кого ринку праці
ГВ Задорожний, ЛО Мельник, ВО Козуб
Економічна стратегія і перспективи розвит-ку сфери торгівлі та послуг 2, С …, 2009
12009
Правові аспекти державного регулювання іноземного інвестування в Україні
ЛВ Новікова, ЛО Чернишова
1
Стратегічні напрями розширення НАТО в моделі забезпечення міжнародної безпеки
ЛО Чернишова
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Формування метрики показників оцінки системи соціального маркетингу підприємств на міжнародному ринку
ТВ Андросова, ОВ Кот, ВО Козуб, ЛО Чернишова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 134-147, 2019
2019
Управління міжнародною конкурентоспроможністю. Навчальний посібник у структурно-логічних схемах
ТВ Андросова, ЛО Чернишова
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20