Оксана Петрівна Панафідіна | Oksana Panafidina | Оксана Петровна Панафидина
Оксана Петрівна Панафідіна | Oksana Panafidina | Оксана Петровна Панафидина
Криворізький державний педагогічний університет | Kryvyi Rih State Pedagogical University
Verified email at kdpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трансцендентализм И. Канта и немецкий идеализм (К вопросу о некоторых стереотипах экспликации кантовской теоретической философии)
ОП Панафидина
Вопросы философии, 177-186, 2011
6*2011
Историческое знание и историческая действительность: в защиту" внутреннего реализма" (часть вторая) / пер. с англ. Е.В. Мишаловой и О.П. Панафидиной под научн. руководством …
К Лоренц
Личность. Культура. Общество 14 (Вып. 2 (№ 71-72)), С. 89-98 http …, 2012
32012
Историческое знание и историческая действительность: в защиту" внутреннего реализма" (часть третья) / пер. с англ. Е.В. Мишаловой и О.П. Панафидиной под научн. руководством …
К Лоренц
Личность. Культура. Общество 14 (Вып. 3 (№73-74)), С. 71-89., 2012
32012
Историческое знание и историческая действительность: в защиту «внутреннего реализма» (часть первая) / пер. с англ. Е.В. Мишаловой и О.П. Панафидиной под научн. руководством …
К Лоренц
Личность. Культура. Общество. 14 (Вып. 1 (№69-70)), С. 70-81, 2012
32012
Ідея історичного фіналізму у світовій філософській думці
ОП Панафідіна
Актуальні проблеми духовності (Actual Problems of Mind. Philosophy Journal …, 2008
22008
Категорія історичного закону і проблема соціального детермінізму
ОП Панафідіна
Актуальні проблеми духовності, 379-388, 2006
22006
Глава 1. Аналитическая философия // Политики знания и научные сообщества / Под ред. В. Кебуладзе
Н Козаченко, О Панафидина, Я Шрамко
Европейский гуманитарный университет, Вильнюс., 2015
12015
Объективность исторического знания и критический рационализм (К вопросу о возможности истории в смысле науки)
ОП Панафидина
Актуальні проблеми духовності, 194-206, 2015
12015
Историческая объективность: условия возможности
ОП Панафидина
Epistemology & Philosophy of Science 35 (1), 2013
12013
Концепції кінця історії і проблема альтернативності історичного процесу
ОП Панафідіна
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2009
12009
Інтелектуальна комунікація як умова ефективності соціального пізнання
ОП Панафідіна
Актуальні проблеми духовності, 162-175, 2007
12007
Динаміка «соціальних замовлень» та становлення гуманітаристики (на прикладі історичної науки)
О Панафідіна
Науковий вісник Чернівецького університету. Серія "Філософія", 48-52, 2007
12007
ЩО ТАКЕ КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ? Підходи до розуміння класики і проблема їх релевантності
О ПАНАФІДІНА
Філософська думка, 74-86, 2019
2019
КЛАСИЧНА ФІЛОСОФІЯ ПІД ЦІННІСНО-ІСТОРИЧНИМ КУТОМ ЗОРУ1
П О.
Філософська думка, 70-81, 2019
2019
Наративне пояснення, практичний силогізм та історична наука
ОП Панафідіна
Актуальні проблеми духовності, 132-161, 2018
2018
Логіка сучасної освітньої парадигми: І. Кант проти Дж. Локка
O Panafidina
Філософія освіти. Philosophy of Education, 150-165, 2018
2018
Фiлософiя. Методичний комплекс з навчальної дисциплiни.
ЯВ Шрамко, АІ Абдула, ГА Балута, НП Козаченко, ОВ Мішалова, ...
КДПУ, 2017
2017
Передмова до публікації: Бертран Рассел. Мистецтво філософствування. Лекція 1. Мистецтво раціонального припущення
ОП Панафідіна
Актуальні проблеми духовності, 75-80, 2017
2017
Збірні поняття у соціальній та політичній філософії: проблема інтерпретації
ОП Панафідіна
Актуальні проблеми духовності, С. 148-164., 2017
2017
Експлікація філософської класики і можливі моделі історії філософії
ОП Панафідіна
Міжнародна науково-практична конференція «VІ Міждисциплінарні гуманітарні …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20