Ірина Крейдич/ Iryna Kreidych
Ірина Крейдич/ Iryna Kreidych
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Технології управління персоналом.: монографія
ОА Гавриш, ЛЄ Довгань, ІМ Крейдич, НВ Семенченко
Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського, 2017
282017
Методологічні підходи до визначення ефективності регіональних інвестиційних проектів і програм
І Крейдич
Економіка. Фінанси. Право, 28-30, 2002
222002
Державне регулювання інвестиційної діяльності
ІМ Крейдич
Економіка та держава, 18-23, 2007
202007
Інвестиційна діяльність страхових компаній
МІ Крейдич
Фондовий ринок, 18-21, 2007
182007
До питання про інвестиційну привабливість регіонів
І Крейдич
Економіст, 2001
152001
Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики
ІМ Крейдич
Інвестиції: практика та досвід, 2-4, 2009
132009
Проблеми вартісно-орієнтованого управління розвитком підприємства
ІМ Крейдич, АО Гагарін
НТУУ «КПІ», 2016
122016
Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування
С Криниця, Т Єрофєєва
Фінансовий простір, 31-36, 2011
122011
Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики
ІМ Крейдич
Інвестиції: практика та досвід, 2-4, 2009
122009
Систематизація джерел забезпечення формування інвестиційної політики
ІМ Крейдич
Інвестиції: практика та досвід 18, 10-13, 2008
122008
Інвестиційна політика як основа моделі економічного зростання: монографія
ІМ Крейдич
Кіровоград: НТУУ «КПІ, 2008
122008
Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств
ІМ Крейдич, ОС Наконечна, КМ Швець
Ефективна економіка, 2013
102013
Оцінка діяльності інститутів спільного інвестування в Україні
ІМ Крейдич
НТУУ" КПІ", 2009
102009
Умови забезпечення платоспроможності підприємств в контексті їх фінансової безпеки
ІМ Крейдич, ОС Наконечна, ОС Харченко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2015
92015
Інвестиційна політика підприємства: монографія
ІМ Крейдич
К.: ДКС центр 294, 2010
92010
Державна політика управління економічним зростанням
ІМ Крейдич
Економіка та держава, 10-14, 2009
52009
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
ІМ Крейдич
Problems of a systemic approach to the economy enterprises 2 (10), 0
4
Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах
ІМ Крейдич, НВ Рощина, ОС Харченко, ВА Сулименко
Ефективна економіка, 2015
32015
Домінанти формування інвестиційної політики в умовах ресурсних обмежень
ІМ Крейдич
Економіка та держава, 61-64, 2014
32014
Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства
ІМ Крейдич, КО Бояринова, ОО Ляшенко
Інноваційна економіка, 47-50, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20