Ірина Крейдич/ Iryna Kreidych
Ірина Крейдич/ Iryna Kreidych
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Verified email at kpi.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Технології управління персоналом
ОА Гавриш, ЛЄ Довгань, ІМ Крейдич, НВ Семенченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
422017
Методологічні підходи до визначення ефективності регіональних інвестиційних проектів і програм
І Крейдич
Економіка. Фінанси. Право, 28-30, 2002
222002
Державне регулювання інвестиційної діяльності
ІМ Крейдич
Економіка та держава, 18-23, 2007
202007
Інвестиційна діяльність страхових компаній
МІ Крейдич
Фондовий ринок, 18-21, 2007
182007
До питання про інвестиційну привабливість регіонів
І Крейдич
Економіст, 2001
152001
Проблеми вартісно-орієнтованого управління розвитком підприємства
ІМ Крейдич, АО Гагарін
НТУУ «КПІ», 2016
142016
Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики
ІМ Крейдич
Інвестиції: практика та досвід, 2-4, 2009
142009
Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств
ІМ Крейдич, ОС Наконечна, КМ Швець
Ефективна економіка, 2013
132013
Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики
ІМ Крейдич
Інвестиції: практика та досвід, 2-4, 2009
132009
Умови забезпечення платоспроможності підприємств в контексті їх фінансової безпеки
ІМ Крейдич, ОС Наконечна, ОС Харченко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2015
122015
Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування
С Криниця, Т Єрофєєва
Фінансовий простір, 31-36, 2011
122011
Систематизація джерел забезпечення формування інвестиційної політики
ІМ Крейдич
Інвестиції: практика та досвід 18, 10-13, 2008
122008
Інвестиційна політика як основа моделі економічного зростання: монографія
ІМ Крейдич
Кіровоград: НТУУ «КПІ, 2008
122008
Оцінка діяльності інститутів спільного інвестування в Україні
ІМ Крейдич
НТУУ" КПІ", 2009
112009
Інвестиційна політика підприємства: монографія
ІМ Крейдич
К.: ДКС центр 294, 2010
92010
Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах
ІМ Крейдич, НВ Рощина, ОС Харченко, ВА Сулименко
Ефективна економіка, 2015
52015
Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства
ІМ Крейдич, КО Бояринова, ОО Ляшенко
Інноваційна економіка, 47-50, 2013
52013
Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств: стан, проблеми, перспективи. моногр./МОН України, НТУУ «КПІ»
ІМ Крейдич, КО Бояринова, ОС Овчар
К.: ЦНЛ 427, 2012
52012
Державна політика управління економічним зростанням
ІМ Крейдич
Економіка та держава, 10-14, 2009
52009
Дослідження показників та критеріїв оптимальності забезпечення інноваційного розвитку підприємства
ІМ Крейдич, СА Ткаченко
КНТУ, 2009
42009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20