Ірина Крейдич/ Iryna Kreidych
Ірина Крейдич/ Iryna Kreidych
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Технології управління персоналом
ОА Гавриш, ЛЄ Довгань, ІМ Крейдич, НВ Семенченко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
492017
Державне регулювання інвестиційної діяльності
ІМ Крейдич
Економіка та держава, 18-23, 2007
212007
Методологічні підходи до визначення ефективності регіональних інвестиційних проектів і програм
І Крейдич
Економіка. Фінанси. Право, 28-30, 2002
172002
Інвестиційна діяльність страхових компаній
МІ Крейдич
Фондовий ринок, 18-21, 2007
162007
Умови забезпечення платоспроможності підприємств в контексті їх фінансової безпеки
ІМ Крейдич, ОС Наконечна, ОС Харченко
Економічний вісник Національного технічного університету України Київський …, 2015
152015
Проблеми вартісно-орієнтованого управління розвитком підприємства
ІМ Крейдич, АО Гагарін
НТУУ «КПІ», 2016
142016
Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики
ІМ Крейдич
Інвестиції: практика та досвід, 2-4, 2009
142009
До питання про інвестиційну привабливість регіонів
І Крейдич
Економіст, 2001
142001
Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств
ІМ Крейдич, ОС Наконечна, КМ Швець
Ефективна економіка, 2013
132013
Регулювання інвестиційної діяльності проведенням гнучкої амортизаційної політики
ІМ Крейдич
Інвестиції: практика та досвід, 2-4, 2009
132009
Інвестиційна політика як основа моделі економічного зростання: монографія
ІМ Крейдич
Кіровоград: НТУУ «КПІ, 2008
132008
Систематизація джерел забезпечення формування інвестиційної політики
ІМ Крейдич
Інвестиції: практика та досвід 18, 10-13, 2008
122008
Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування
С Криниця, Т Єрофєєва
Фінансовий простір, 31-36, 2011
112011
Оцінка діяльності інститутів спільного інвестування в Україні
ІМ Крейдич
НТУУ" КПІ", 2009
102009
Інвестиційна політика підприємства: монографія
ІМ Крейдич
К.: ДКС центр 294, 2010
92010
Проблеми економічної безпеки України в сучасних умовах
ІМ Крейдич, НВ Рощина, ОС Харченко, ВА Сулименко
Ефективна економіка, 2015
52015
Передумови та проблеми застосування резервів активізації інноваційної діяльності підприємства
ІМ Крейдич, КО Бояринова, ОО Ляшенко
Інноваційна економіка, 47-50, 2013
52013
Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств: стан, проблеми, перспективи. моногр./МОН України, НТУУ «КПІ»
ІМ Крейдич, КО Бояринова, ОС Овчар
К.: ЦНЛ 427, 2012
52012
Державна політика управління економічним зростанням
ІМ Крейдич
Економіка та держава, 10-14, 2009
52009
Оцінка потреб в інвестиційних ресурсах для відтворення основних виробничих фондів у промисловості
ІМ Крейдич
Економіка та держава, 12-13, 2009
42009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20