Олена Знанецька
Олена Знанецька
доцент, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Подтвержден адрес электронной почты в домене dnu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика дослідження феномена психоло гічного благополуччя: опис, адаптація, застосування
ОМ Знанецька
Вісник Дніпропетр. ун ту. Сер.“Педагогіка і психологія”.–Дніпропетровськ, 40-46, 2006
112006
Позитивність образу Я і психологічне благополуччя особистості: моногр.
ІФ Аршава, ОМ Знанецька, ЕЛ Носенко
Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація, 2011
92011
Особливості зв’язку Я-концепції особистості з її психологічним благополуччям
ОМ Знанецька
ОМ Знанецька, 2010
72010
Про деякі аспекти взаємозв’язку характеристик Я-концепції та психологічного благополуччя особистості
ОМ Знанецька
Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія, 3-10, 2004
32004
Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у процесі навчання іноземній мові
ОМ Знанецька, ОВ Цвєтаєва
Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки, 173-177, 2015
12015
Еклектичний підхід викладання іноземної мови у вищій школі
ВЕ Райлянова, ОМ Знанецька
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
12013
ADAPTIVE LEARNING IN MODERN SYSTEM OF EDUCATION
ОВ Цвєтаєва, ОМ Знанецька
Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 170-175, 2019
2019
ПРОБЛЕМА САМОСТАВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ
ОМ Знанецька, ЄР Калітєєвська, СВ Карсканова, ОВ Козлов, ...
Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в, 264, 2018
2018
Фонетичні складності англійської мови у студентів немовних спеціальностей
О Цвєтаєва, О Знанецька
Людинознавчі студії. Педагогіка, 340–351-340–351, 2018
2018
Роль комунікативної компетентності у навчанні іноземних мов
ОМ Знанецька, ОВ Цвєтаєва
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
2017
Foreign communicative competence development of higher school students in the process of foreign language teaching
O Znanetska
International Letters of Social and Humanistic Sciences 72, 21-26, 2016
2016
Цвєтаєва ОВ
ОМ Знанецька
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 191, 2014
2014
Бейсбольні ідіоми в повсякденному публіцистичному мовленні та їхній переклад
ОВ Цвєтаєва, ОМ Знанецька
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2014
2014
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
OO Bayer, OM Znanetska
Journal of Psychology Research 20 (9/1), 2012
2012
Андріяш ХО студентка 4 курсу Інституту психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені КД Ушинського. Галаган ЛВ Інститут психології ім. ГС …
ОМ Знанецька, ДЮ Клименко, АО Лісневська, АА Литко, ОО Лоза, ...
ПОЄДНАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
О Знанецька, Г Мельниченко, Ю Пассов, О Полат, В Сафонова
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
ОМ Знанецька, ГК Красильщик
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПЕРФЕКЦІОНІЗМА ТА ПСИХОМЕТРИЧНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИК ЙОГО ДІАГНОСТИКИ
ОО Лоза, ОМ Знанецька
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18