Співак Світлана Михайлівна, Spivak Svitlana
Співак Світлана Михайлівна, Spivak Svitlana
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Personalized educational environment as one of the trends of modern education
N Morze, S Spivak, E Smyrnova-Trybulska
Information and communication technology in education (ICTE-2014), 158-166, 2014
222014
Designing a modern cloud-oriented virtual personalized educational environment
N Morze, S Spivak, E Smyrnova-Trybulska
82015
Informal learning as an integral part of e-learning environment of the modern education
N Morze, S Spivak
Studio NOA for University of Silesia, 2014
52014
Неформальне навчання як показник якісного саморозвитку та конкурентоспроможності
СМ Співак
Інформаційні технології–2015: зб. тез ІІ Української конф. молодих науковців …, 0
3
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
S Spivak
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2018
12018
Formation of digital competence of future teachers of elementary school using blended learning and personal learning environment
M Gladun, D Nastas, S Spivak
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 58-65, 2018
12018
Methodology of research into the dynamic formation of professionally important cognitive and personal qualities of it specialties students
N Morze, OY Burov, S Spivak
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВРАХОВУЮЧИ ІКТ-КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
N Morze, S Spivak
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
2017
Робоча програма СПЕЦКУРС З ІНФОРМАТИКИ
СС Михайлівна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ТА ДИЗАЙНУ
СС Михайлівна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Робоча програма КОМП'ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН В ІНТЕРНЕТІ, ПОЛІГРАФІЇ ТА РЕКЛАМІ
СС Михайлівна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни: Розробка інтерактивних сайтів засобами MSWD
СС Михайлівна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
Робоча програма 3-D МОДЕЛЮВАННЯ
СС Михайлівна
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЗМІСТОВНО-СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
СС Михайлівна
Збірник тез I Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ …, 2014
2014
ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТУДЕНТА
СС Михайлівна
Збірник тез I Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ …, 2014
2014
Теоретичні основи комп'ютерної графіки та дизайну
СС Михайлівна
2013
WEB 2.0 — СПІЛЬНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ
АГ Співак Світлана Михайлівна, Носенко Тетяна Іванівна, Панченко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 48-52, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17