Підписатись
Кощій Оксана Вікторівна, Кощий Оксана Викторовна, Koshchii Oksana, Koshchiy Oksana
Кощій Оксана Вікторівна, Кощий Оксана Викторовна, Koshchii Oksana, Koshchiy Oksana
доктор економічних наук, професор, Луцький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Маркетингові дослідження споживачів продовольчих товарів
КОВ Ліпич Л. Г.
182003
Формування стратегій розвитку підприємств на засадах прогнозування кон’юнктури ринку:[монографія]
ЛГ Ліпич, ВВ Левицький, ОВ Кощій
Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Лесі Українки, 2008
152008
Продовольча безпека України
О Кощій
Економіст, 2004
142004
Система показників оцінки кон’юнктури ринку
ЛГ Ліпич, ОВ Кощій
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/natural/Nvvnu/ekonomika/2007_ 12, R1, 2007
132007
Прогнозування та регулювання індивідуального споживання продовольчих товарів. Монографія
ЛГ Ліпич, ОВ Кощій
Луцьк: Ред.-видавничий відділ ЛДТУ, 2002
132002
Прогнозування кон’юнктури ринку молочних продуктів з врахуванням циклічності розвитку економіки України
ОВ Кощій
ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00. 03" Економіка та управління …, 2010
122010
Теоретичні засади багатоциклічності формування економічної кон'юнктури
ОВ Кощій
Економічні науки. Серія" Економічна теорія та економічна історія". Збірник …, 2009
72009
Оцінка конкурентоспроможності товарів на Україні
ІМ Байдакова, ОВ Кощій
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 174-178, 2000
72000
Проблеми екологічної безпеки України
ОВ Кощій
Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент, 138-145, 2014
62014
Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України
ОВ Кощій, ІО Ворончак
Актуальні проблеми економіки, 141-151, 2013
62013
Економічна кон’юнктура:механізм формування та методологічні підходи до оцінювання
КОВ Ліпич Л.Г.
62009
Проблеми виготовлення екологічно чистих продуктів харчування в Україні
О Кощій
Маркетинг в Україні, 40-44, 2007
62007
Комерційна діяльність: Навчальний посібник
ЛГ Ліпич, ОВ Кощій
Луцьк: Ред.-видавничий відділ ЛДТУ, 2005
62005
Конкурентні переваги організації як запорука її високої конкурентоспроможності
О Кощій
Економічний форум 1 (1), 71-78, 2023
52023
Стан та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу Львівської області
ОВ Кощій, ІО Ворончак
Регіональна економіка, 122-130, 2013
52013
Еволюція концепції соціальної відповідальності бізнесу
ОВ Кощій, ІО Ворончак
Економічний форум, 9-17, 2012
52012
Оцінювання ризику функціонування вітчизняного ринку молочних продуктів України
ЗВ Герасимчук, ОВ Кощій
Режим доступу: http://194.44 242, 0
5
Розвиток організаційних структур управління логістикою на вітчизняних підприємствах
ОВ Кощій
Економічний форум 1 (1), 49-57, 2022
42022
Система управління інноваційною діяльністю: сутність та складові
НМ Василик, ОВ Кощiй, НВ Герасимяк
Пинск: Полесский государственный университет, 2015
42015
Проблеми забезпечення населення України продовольством
ОВ Кощій
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 441-448, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20